Почетак » Актуелно » О Граду
 

Островачки Бећарац“Ostrovacki Becarac”

Овогодишњи бећарац званично је почео је још 9. јула фолклорном смотром, наставио се драмским програмом током недеље а улепшан је звуцима мајстора тамбурице Звонка Богдана у петак, 13. јула. Пети „Островачки бећарац“ отворио је градоначелник Пожаревца Миомир Илић у присуству председника градске Скупштине Жарка Пивца , Градске општине Костолац, МЗ Острово и других представника јавног и културног живота.

-Србија чува своје обичаје и негује традицију. То је и сврха ове лепе и значајне манифестације која се дешава у Острову, рекао је градоначелник Илић отворивши манифестацију.

У име организатора Бећарца госте је поздравио Драган Рогожарски рекавши да је Острово, пре пет година када је рођена идеја о Островачком Бећарцу било жељно рода.

-Данас је предивно бити у Острову јер је оно што смо пре пет година започели отишло много даље него што смо се надали. Много тога је урађено, асфалтиран је пут, уређена црква, центар села… За то смо захвални градским и властима ГО Костолац, ПД „ТЕ-КО“ као и бројним донаторима, рекао је Рогожарски.

Централни догађај, подизање заставе и званично отварање манифестације било је у суботу, почело је дефилеом костолачким улицама а наставило се у Острову изложбом домаће радиности и окупљањем у црквеном дворишту на вечерњем богослужењу. Целог дана одржавана у и спортска такмичења а све је зачињено такмичењем у певању бећарца. Овогодишњи победник у бећарењу је Ненад Костић из Ковина који је и прошле године понео ову титулу.

Овогодишњи „Бећарац“ протекао је у духу познате серије „Вратиће се роде“ а госте је причама из лалинског живота насмејао глумац Миленко Павлов. На сцени је и ове године наступило културно-уметничко друштво Костолац као и њихове колеге из Ковина. Бећарац је потрајао до касно у ноћ а бећари су обећали још дуже и веселије окупљање догодине.Тhis year “Bećarac” officially began in 9 July with folk festival, continued with drama program during the week and beautified the sounds of the master for tamburitza Zvonko Bogdan on Friday 13 July. The fifth “Ostrovacki becarac” opened by the mayor of Pozarevac Miomir Ilic in the presence of City Council Zarko Pivac, City Municipality Kostolac, MZ Ostrovo and other representatives of public and cultural life.

Serbia kept their traditions and cherished tradition. It is the purpose of this beautiful and important events happening in Ostrovo, said  Ilic Mayor when event opened.

Guests were by welcomed Dragan Rogozarski saying that Ostrovo , five years ago when idea of “Ostrovacki Becarac” was born eagerly race.

-It is wonderful to be in Ostrovo because what we started five years ago went much further than we had hoped. Much has been done, paved the way, decorated the church, the center of the village … For this we are grateful to the city authorities and GO Kostolac, PD “TE-KO” and numerous donors, said Rogozarski.

The main event, raising the flag and the official opening event took place on Saturday, the parade began Kostolac streets and continued in Ostrovo exhibition of handicrafts and gathering in the church yard in the evening worship. All day and maintained in sporting competitions and everything is seasoned in the singing competition bećarci. This year’s winner of “Ostrovo Becarac”  Nenad Kostic from Kovin who last year took the title.

This year’s “Bećarac” was conducted in the spirit of the famous series “Vratice se rode” and the guests were laughed by actor Milenko Pavlov. On stage this year occurred the cultural and artistic society Kostolac as their colleagues from Kovin. Becarac lasted late into the night and promised a longer and more joyful reunion next year.

Подели са другима: Facebook Twitter