HomeПочетак » Актуелно » О Граду
 

Парцела за проширење Новог гробљаThe plot for the expansion of New Cemetery

22. фебруара извршена је примопредаја парцела потеза „Барутана“ површине око 3 хектара, на основу закљученог уговора о преносу права јавне својине на непокретностима уз накнаду од 3 милона динара, између представника Министарства одбране Републике Србије и Града Пожаревца. Парцела је по мастер плану намењена за потребе проширење новог гробља у Пожаревцу.

On 22 February handover of plots was done „Gunpowder“ area of ​​3 hectares, on the basis of the contract on transfer of public ownership of real property for a fee of 3 million dinars, between representatives of the Ministry of Defence of Serbia and the City of Pozarevac. The plot was designed by the master plan for the expansion of a new cemetery in Pozarevac.

Share:Подели са другима: Facebook Twitter