Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Peta sednica Skupštine Grada Požarevca

Na osnovu člana 31. stav 2. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13 – prečišćen tekst) i na osnovu člana 34. stav 8. Poslovnika Skupštine Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 2/08)

S  A  Z  I  V  A  M

petu sednicu Skupštine Grada Požarevca

za 22. novembar 2016. godine (utorak)

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.

Po usvajanju zapisnika sa četvrte sednice Skupštine Grada Požarevca održane 6. oktobra 2016. godine za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

 1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2015. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-217/2016-1 od 19. novembra 2016. godine),
 1. Predlog Odluke o prestanku rada, postojanja i brisanju iz registra Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-217/2016-2 od 19. novembra 2016. godine),
 1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2016. godinu – rebalans 3, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-217/2016-14 od 19.11.2016. godine), sa:

a) Predlogom Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradska uprava“ za 2016. godinu – rebalans 3, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-217/2016-14-1 od 19.11.2016. godine),

 1. Predlog Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period januar-septembar godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-204/2016-1 od 1. novembra 2016. godine),
 1. Predlog Statutarne odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-213/16-3 od 11.2016. godine),

 

 1. Predlog Odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-217/2016-23 od 19.11.2016. godine),
 1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Fondacije „Milena Pavlović-Barili“ (prečišćen tekst), koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-217/16-3 od 19.11.2016. godine),
 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Odbora za praćenje programa i realizacije samodoprinosa za područja gradova Požarevca i Kostolca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-204/16-19 od 11.2016. godine),
 1. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o mesnim zajednicama, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-213/16-1 od 11.2016. godine),
 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statutarnu odluku o izmenama Statuta Mesne zajednice „Zabela“ u Požarevcu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-217/16-4 od 19.11.2016. godine),
 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Centra za kulturu Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-217/16-5 od 19.11.2016. godine),
 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora JP „Ljubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-217/2016-6 od 19.11.2016. godine) i
 1. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja.

NAPOMENA:
– Odgovarajući materijal za tačku 13. predloženog dnevnog reda biće dostavljen neposredno pre početka sednice.
Molimo Vas da sednici Skupštine Grada Požarevca obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti, odbornik pre početka sednice obaveštava predsednika Skupštine ili sekretara Skupštine, usmeno ili u pisanoj formi.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA
Bojan Ilić, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter