Plan razvoja Grada Požarevca 2023-2030

“Podrška za izradu prvog plana razvoja grada Požarevca u okviru Programa ЕU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ koji finansira Еvropska unija. Ključne resorno nadležne institucije Programa na nacionalnom nivou su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.“

🔗 Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Plana razvoja Grada Požarevca za period od 2023. do 2030. godine