Почетак » Обавештења
 

Позив за јавну расправу о Нацрту Плана развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године

На основу члана 82. став 1 тачка 29) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19) и члана 18, 25 и 26. Одлуке о јавној расправи („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18), а сходно Закључку Градског већа Града Пожаревац број 09-06-53/2023-1 од 31. маја 2023.године, Градско веће Града  Пожаревца објављује:

ПОЗИВ

за јавну расправу  о

Нацрту Плана развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године

Позива се стручна јавност и сви заинтересовани грађани да се укључе у поступак јавне расправе о Нацрту Плана развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године (у даљем тексту План развоја).

Нацрт Плана развоја израдио је Координациони тим за израду Плана развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године образован Решењем Градоначелника (у даљем тексту: Координациони тим). Састав Координационог тима наведен је у Нацрту Плана развоја.

Нацрт Плана развоја израђен је уз техничку и стручну подршку Сталне конференције градова и општина, у оквиру Програма „EU Exchange 6 – Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ (у даљем тексту: Програм) који финансира Европска унија.

Програм Јавне расправе за Нацрт Плана развоја, број 09-06-53/2023-1 од 31. маја 2023.године, постављен  је на званичној интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs, у Банеру: План развоја Града Пожаревца и у секцији: Обавештења.

Јавна расправа ће се спроводити у периоду од 1.6. до 15.6.2023. године, до 15,30 часова.

Отворени састанак Форума Партнера – представника надлежних органа Града, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима институција, организација, удружења грађана и средстава јавног обавештавања, биће одржан дана 5.6.2023.године, у 11,00  часова, у сали Скупштине града Пожаревца.

Све примедбе, предлози, коментари и сугестије достављају се Градском већу Града Пожаревца, електронским путем на имејл адресу ler@pozarevac.rs (са назнаком: “примедбе План развоја“).

Нацрт Плана развоја као и образац за доставу писаних коментара доступни су на званичној интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs, у банеру: План развоја Града Пожаревца и у секцији: Обавештења.

По окончању Јавне расправе о Нацрту Плана развоја, Координациони тим, доставиће Градском већу извештај о спроведеној Јавној расправи, ради утврђивања Предлога Плана развоја Града Пожаревца за период од 2023. до  2030. године.

Позив за јавну расправу објавити на Огласној табли Градске управе Града Пожаревца  и званичној интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павловић, дипл. инж.електротехнике, с.р.

ЗАКЉУЧАК

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ

ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОБРАЗАЦ ЗА СУГЕСТИЈЕ

7.3 – 7.8 АНЕКСИ – ОДЛУКЕ – РЕШЕЊА

СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ 1 

СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ 2

СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ 3

СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ 4

СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ 5

СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ 6

СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ 7

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter