План развоја Града Пожаревца 2023-2030

“Подршка за израду првог плана развоја града Пожаревца у оквиру Програма ЕU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ који финансира Европскa унијa. Кључне ресорно надлежне институције Програма на националном нивоу су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера.“

🔗 Позив за јавну расправу о Нацрту Плана развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године