Početak » Obaveštenja
 

Poboljšanje pristupa Romske omladine tržištu rada u Kostolcu

U prostorijama Konferencijske sale Centra za kulturu Požarevac 19. avgusta održan je okrugli sto (javna debata) na temu „Izazovi u procesu unapređenja zapošljivosti romske omladine na tržištu rada u Kostolcu“ u okviru realizacije projekta „Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu“.

Nenad Gavran, menadžer projekta, je predstavio rezultate istraživanja o potrebama poslodavaca na teritoriji Gradske opštine Kostolac za profilisanom radnom snagom, izneo zaključke do kojih se došlo istraživanjem i objasnio značaj ovakvih i sličnih inicijativa u procesu kreiranja strategijskih dokumenata lokalnih samouprava.

Čemail Morina, koordinator projekta je prisutnima izneo naučene lekcije u procesu implementacije navedenog projekta, i upoznao ih sa tekićim aktivnostima – plaćenog stažiranja i mentorstva za 20 stažista i realizaciju biznis trening obuka na kojima se nalazi 21 polaznik.

Dejan Krstić, član gradskog veća Grada Požarevca, i član Projektnog tima je objasnio kako će projekti usmereni na razvoj romske zajednice i ubuduće biti usmereni na teritoriju gradske opštine Kostolac, ali i naglasio značaj podrške svim ugroženim društvenim grupama na teritoriji Grada Požarevca.

Arifa Tairovski, korisnik projekta koja je izabrana da bude jedan od 20 stažista u procesu profesionalnog mentorstva je pojasnila realizaciju projekta iz svog ugla i naglasila kako je stečeno iskustvo jedan od najvažnijih preduslova u procesu zapošljavanja.

Potom se pristupilo javoj debati na temu „Izazovi u procesu unapređenja zapošljivosti romske omladine na tržištu rada u Kostolcu“, gde se iznošenjem stavova različitih ključnih aktera zaključilo da je neophodno uložiti napore u povećanju informisanosti ciljne grupe o mogućnostima koje su na raspolaganju za otpočinjanje sopstvenog posla, ali i većim angažovanjem cele zajednice u borbi protiv diskriminacije. Donet je zaključak da su u vremenu smanjenja ekonomskih aktivnosti usled pandemije korona virusa najugroženiji teško upošljivi slojevi društva, te da ovakvih inicijativa nikada nije dovoljno.

Javnoj debati su prisustvovali predstavnici Gradske opštine Kostolac, Grada Požarevca, Regionalne privredne komore Požarevac, Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Požarevac, Organizacija civilnog društva, pedagoški asistent, zdravstveni medijator, romski koordinator iz opštine Kostolac, članovi projektnog tima, korisnici projekta i drugi ključni akteri.

Ovaj projekat se realizuje u okviru programa „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Program ima za cilj unapređenje i osnaživanje lokalnih zajednica za uključivanje Roma. Opšti cilj Programa je podrška tekućem procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenje prioritetnih strateških mera u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016. do 2025. godine. Program je podržan fondom u ukupnom iznosu od 4.200.000,00 evra, a izvor finansiranja je EU/IPA 2016.

Nosilac projekta je Grad Požarevac uz podršku partnerskih organizacija Društva ROM iz Kostolca i Udruženja za razvoj preduzetništva POSTART iz Požarevca. Trajanje projekta je 12 meseci dok je vrednost projekta 58.710,19 evra.

Projekat „Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu“ ima za cilj unapređenje mogućnosti zapošljavanja mladih Roma i Romkinja koji su prepoznati kao jedna od najteže upošljivih društvenih grupa. Očekuje se da će implementacija višeslojnih usluga koje uvažaju specifičnosti lokalnog društva doprineti promeni i rezultovati unapređenju veština kod ciljne grupe, senzitizaciji šire društvene zajednice i povećanju svesti o problemima romske populacije.

Više o projektu možete saznati na: www.pozarevac.rs, www.kostolac.rs

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter