Почетак » Актуелно » О Граду
 

Почаст родољубимаTribute to patriots

Дан ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату који се, стицајем историјских околности, одиграо идентичног дана – 15. октобра, обележен је, поред осталих манифестација, полагањем венаца крај Споменика српском војнику у центру града као и на Споменик палим родољубима и Спомен костурницу припадницима Црвене армије у Спомен парку „Чачалица“.

Уочи одавања ових почасти страдалим родољубима, градоначелник Миомир Илић приредио је пријем за делегације амбасада: Русије, Белорусије и Украјине, затим госте из братског града Волоколамска крај Москве као и представнике јавног живота. Присутне је поздравио председник Скупштине града, Жарко Пивац, уз подсећање да су Други светски рат изазвале државе тројног пакта: Немачка, Италија и Јапан.

-Сматра се да је Други светски рат отпочео 1939. године, када је нацистичка Немачка напала Пољску. Узроци тог рата били су вишеструки. Најпре, проистичу из Првог светског рата и његових последица па се Други светски рат може сматрати наставком Првог. Значајан узрок Другог светског рата била је појава идеологије фашизма, као крајњег десничарски обојеног идеолошког покрета, који је тежио завођењу диктатуре једне партије. Био је то покрет за освајање нових територија. Обележавањем 68. године од победе над фашизмом, истовремено, обележавамо успехе економског и социјалног развоја Пожаревца, који постиже значајне успехе из економије и комуналне области, у култури, просвети… и другим областима. Данас се Пожаревац, по оствареним резултатима, сврстава међу успешне градове у Србији, што нас обавезује да непрекидно размишљамо о стварању нових услова за бржи развој и квалитетнији живот оних који долазе, рекао је Пивац.

Обраћајући се окупљенима испред спомен обележја на Чачалици, председник СУБНОР Драган Лазовић је напоменуо да је 68 година прошло од како су трупе славне Црвене армије у свом незадрживом ослободилачком походу, прошле Србијом на свом историјском путу ка Берлину. -Црвена армија је за собом остављала слободу и нажалост погинуле хероје а испред себе сејала страх у редовима фашистичких злотвора. Погинулих хероја: Руса, Белоруса и Украјинаца, данас се, када славимо Дан ослобођења Пожаревца, са поштовањем сећамо изражавајући захвалност народима који су их изнедрили и послали да Србима на брдовитом Балкану, браћи по вери и оружју, помогну у сламању кичме фашистима и њиховим сарадницима“.

Liberation Day Pozarevac in the First and Second World War that, due to historical circumstances, played on identical – 15 October was marked by, among other events, the laying of a wreath by the monument Serbian soldier in the city center and at the Monument to the fallen patriots and members of the crypt of the Red Army Memorial Park „Cacalica“.

On the eve of revealing these honors patriots killed, Mayor Miomir Ilic hosted a reception for the delegation of the Embassy: Russia, Belarus and Ukraine, followed by visitors from fraternal Volokolamsk city near Moscow, as well as representatives of public life. The guests were welcomed by the president of Assembly Zarko Pivac, with a reminder that the Second World War caused the Tripartite Pact countries: Germany, Italy and Japan.

-It is believed that the Second World War began 1939th year, when Nazi Germany invaded Poland. The causes of the war were manifold. First, stemming from World War II and its aftermath, and the Second World War can be considered a continuation of the first. Important cause of the Second World War was the emergence of the ideology of fascism, extreme right-wing colored as ideological movement, which weighed seduction dictatorship of a single party. It was a movement to conquer new territories. Marking 68th years since the victory over fascism, at the same time, celebrate the success of economic and social development Pozarevac, who achieved considerable success in the field of economy and community, culture, education … and other areas. Today, Pozarevac, performer, among the successful cities in Serbia, which obligates us to constantly think about creating new conditions for faster development and better quality of life for those who come, said Pivac.

Addressing the crowd in front of the memorial to Cacalica, president Dragan SUBNOR Lazovic noted that 68 years have passed since the glorious Red Army troops in its unstoppable march of liberation, past Serbia in the history of their way to Berlin. -Red Army left behind freedom and unfortunately died a hero in front Sejala fear in the ranks of fascist henchmen. Fallen heroes: Russians, Ukrainians and Belarusians, today, as we celebrate Liberation Day Pozarevac respectfully remember expressing gratitude to nations that have fostered them, and sent to the Serbs in the mountainous Balkans, brothers in faith and arms, helping to break the spine fascists and their collaborators „.

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter