Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Počast rodoljubimaTribute to patriots

Dan oslobođenja Požarevca u Prvom i Drugom svetskom ratu koji se, sticajem istorijskih okolnosti, odigrao identičnog dana – 15. oktobra, obeležen je, pored ostalih manifestacija, polaganjem venaca kraj Spomenika srpskom vojniku u centru grada kao i na Spomenik palim rodoljubima i Spomen kosturnicu pripadnicima Crvene armije u Spomen parku „Čačalica“.

Uoči odavanja ovih počasti stradalim rodoljubima, gradonačelnik Miomir Ilić priredio je prijem za delegacije ambasada: Rusije, Belorusije i Ukrajine, zatim goste iz bratskog grada Volokolamska kraj Moskve kao i predstavnike javnog života. Prisutne je pozdravio predsednik Skupštine grada, Žarko Pivac, uz podsećanje da su Drugi svetski rat izazvale države trojnog pakta: Nemačka, Italija i Japan.

-Smatra se da je Drugi svetski rat otpočeo 1939. godine, kada je nacistička Nemačka napala Poljsku. Uzroci tog rata bili su višestruki. Najpre, proističu iz Prvog svetskog rata i njegovih posledica pa se Drugi svetski rat može smatrati nastavkom Prvog. Značajan uzrok Drugog svetskog rata bila je pojava ideologije fašizma, kao krajnjeg desničarski obojenog ideološkog pokreta, koji je težio zavođenju diktature jedne partije. Bio je to pokret za osvajanje novih teritorija. Obeležavanjem 68. godine od pobede nad fašizmom, istovremeno, obeležavamo uspehe ekonomskog i socijalnog razvoja Požarevca, koji postiže značajne uspehe iz ekonomije i komunalne oblasti, u kulturi, prosveti… i drugim oblastima. Danas se Požarevac, po ostvarenim rezultatima, svrstava među uspešne gradove u Srbiji, što nas obavezuje da neprekidno razmišljamo o stvaranju novih uslova za brži razvoj i kvalitetniji život onih koji dolaze, rekao je Pivac.

Obraćajući se okupljenima ispred spomen obeležja na Čačalici, predsednik SUBNOR Dragan Lazović je napomenuo da je 68 godina prošlo od kako su trupe slavne Crvene armije u svom nezadrživom oslobodilačkom pohodu, prošle Srbijom na svom istorijskom putu ka Berlinu. -Crvena armija je za sobom ostavljala slobodu i nažalost poginule heroje a ispred sebe sejala strah u redovima fašističkih zlotvora. Poginulih heroja: Rusa, Belorusa i Ukrajinaca, danas se, kada slavimo Dan oslobođenja Požarevca, sa poštovanjem sećamo izražavajući zahvalnost narodima koji su ih iznedrili i poslali da Srbima na brdovitom Balkanu, braći po veri i oružju, pomognu u slamanju kičme fašistima i njihovim saradnicima“.

Liberation Day Pozarevac in the First and Second World War that, due to historical circumstances, played on identical – 15 October was marked by, among other events, the laying of a wreath by the monument Serbian soldier in the city center and at the Monument to the fallen patriots and members of the crypt of the Red Army Memorial Park „Cacalica“.

On the eve of revealing these honors patriots killed, Mayor Miomir Ilic hosted a reception for the delegation of the Embassy: Russia, Belarus and Ukraine, followed by visitors from fraternal Volokolamsk city near Moscow, as well as representatives of public life. The guests were welcomed by the president of Assembly Zarko Pivac, with a reminder that the Second World War caused the Tripartite Pact countries: Germany, Italy and Japan.

-It is believed that the Second World War began 1939th year, when Nazi Germany invaded Poland. The causes of the war were manifold. First, stemming from World War II and its aftermath, and the Second World War can be considered a continuation of the first. Important cause of the Second World War was the emergence of the ideology of fascism, extreme right-wing colored as ideological movement, which weighed seduction dictatorship of a single party. It was a movement to conquer new territories. Marking 68th years since the victory over fascism, at the same time, celebrate the success of economic and social development Pozarevac, who achieved considerable success in the field of economy and community, culture, education … and other areas. Today, Pozarevac, performer, among the successful cities in Serbia, which obligates us to constantly think about creating new conditions for faster development and better quality of life for those who come, said Pivac.

Addressing the crowd in front of the memorial to Cacalica, president Dragan SUBNOR Lazovic noted that 68 years have passed since the glorious Red Army troops in its unstoppable march of liberation, past Serbia in the history of their way to Berlin. -Red Army left behind freedom and unfortunately died a hero in front Sejala fear in the ranks of fascist henchmen. Fallen heroes: Russians, Ukrainians and Belarusians, today, as we celebrate Liberation Day Pozarevac respectfully remember expressing gratitude to nations that have fostered them, and sent to the Serbs in the mountainous Balkans, brothers in faith and arms, helping to break the spine fascists and their collaborators „.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter