Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Počela gasifikacija PožarevcaGasification began in Pozarevac

Požarevac će konačno postati još jedan od gradova čiji će građani i privreda osetiti blagodeti gasifikacije kao civilizacijskog dostignuća u čitavom razvijenom svetu a vrednost radova koji su do sada ugovoreni iznosi 13 miliona evra. Radove na sekundarnoj distributivnoj mreži u naselju Živica posetili su čelni funkcioneri lokalne samourave. Ovo je prva faza izgradnje kojom će distributivnom mrežom biti obuhvaćena Živica, sa pet kilometra, i Dragovac, sa osam kilometra. Gradonačelnik Miomir Ilić je tim povodom izjavio: – U naselju Živica počinjemo sa delom radova na sekundarnoj distributivnoj gasnoj mreži, u okviru ugovora i sporazuma sa „Srbijagasom“ kao investitorom i „Gas investom“, izvođačem radova, i partnerima sa kojima smo zaključili ugovor. Ovo je mreža niskog pritiska, 3,6 bara, i realizuje se u sklopu primarnom vodu, od Osipaonice i dalje ide ka drugim opštinama, i planiran je korak koji ide kroz čvorište u Požarevcu prema Ostrvu, a na koji se priključuje sekundarna gasovodna distributivna mreža prema Kostolcu i Požarevcu i seoskim naseljima. Iza nas su vek uglja i vek nafte, i nastojimo dapravovremeno postanemo deo opšteg svetskog trenda 21 veka – veka gasa, zajedno sa našim ruskim partnerima. Član Upravnog odbora izvođača radova, „Gasinvesta“, Rajko Ubigasić, tom je prilikom istakao da je plan dase u roku od dve i po godine završi kompletna gasifikacija Požarevca.


Inače, ovaj potez pripada gasnoj podstanici u Brežanu i pokriva naselja Živica, Dragovac, Brežane, Batovac i Dubravica. Radovi koji su ugovoreni sa „Gas investom“ iznose 13 miliona evra i izvodiće se na područijima nakojima toplifikaciona mreža ne može svojim kapacitetima da podmiri potrebe građana. 

Požarevac će konačno postati još jedan od gradova čiji će građani i privreda osetiti blagodeti gasifikacije kao civilizacijskog dostignuća u čitavom razvijenom svetu a vrednost radova koji su do sada ugovoreni iznosi 13 miliona evra. Radove na sekundarnoj distributivnoj mreži u naselju Živica posetili su čelni funkcioneri lokalne samourave. Ovo je prva faza izgradnje kojom će distributivnom mrežom biti obuhvaćena Živica, sa pet kilometra, i Dragovac, sa osam kilometra. Gradonačelnik Miomir Ilić je tim povodom izjavio: – U naselju Živica počinjemo sa delom radova na sekundarnoj distributivnoj gasnoj mreži, u okviru ugovora i sporazuma sa „Srbijagasom“ kao investitorom i „Gas investom“, izvođačem radova, i partnerima sa kojima smo zaključili ugovor. Ovo je mreža niskog pritiska, 3,6 bara, i realizuje se u sklopu primarnom vodu, od Osipaonice i dalje ide ka drugim opštinama, i planiran je korak koji ide kroz čvorište u Požarevcu prema Ostrvu, a na koji se priključuje sekundarna gasovodna distributivna mreža prema Kostolcu i Požarevcu i seoskim naseljima. Iza nas su vek uglja i vek nafte, i nastojimo dapravovremeno postanemo deo opšteg svetskog trenda 21 veka – veka gasa, zajedno sa našim ruskim partnerima. Član Upravnog odbora izvođača radova, „Gasinvesta“, Rajko Ubigasić, tom je prilikom istakao da je plan dase u roku od dve i po godine završi kompletna gasifikacija Požarevca.


Inače, ovaj potez pripada gasnoj podstanici u Brežanu i pokriva naselja Živica, Dragovac, Brežane, Batovac i Dubravica. Radovi koji su ugovoreni sa „Gas investom“ iznose 13 miliona evra i izvodiće se na područijima nakojima toplifikaciona mreža ne može svojim kapacitetima da podmiri potrebe građana.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter