Почетак » Обавештења » О Граду
 

Почела гасификација ПожаревцаGasification began in Pozarevac

Пожаревац ће коначно постати још један од градова чији ће грађани и привреда осетити благодети гасификације као цивилизацијског достигнућа у читавом развијеном свету а вредност радова који су до сада уговорени износи 13 милиона евра. Радове на секундарној дистрибутивној мрежи у насељу Живица посетили су челни функционери локалне самоураве. Ово је прва фаза изградње којом ће дистрибутивном мрежом бити обухваћена Живица, са пет километра, и Драговац, са осам километра. Градоначелник Миомир Илић је тим поводом изјавио: – У насељу Живица почињемо са делом радова на секундарној дистрибутивној гасној мрежи, у оквиру уговора и споразума са „Србијагасом“ као инвеститором и „Гас инвестом“, извођачем радова, и партнерима са којима смо закључили уговор. Ово је мрежа ниског притиска, 3,6 бара, и реализује се у склопу примарном воду, од Осипаонице и даље иде ка другим општинама, и планиран је корак који иде кроз чвориште у Пожаревцу према Острву, а на који се прикључује секундарна гасоводна дистрибутивна мрежа према Костолцу и Пожаревцу и сеоским насељима. Иза нас су век угља и век нафте, и настојимо даправовремено постанемо део општег светског тренда 21 века – века гаса, заједно са нашим руским партнерима. Члан Управног одбора извођача радова, „Гасинвеста“, Рајко Убигасић, том је приликом истакао да је план дасе у року од две и по године заврши комплетна гасификација Пожаревца.


Иначе, овај потез припада гасној подстаници у Брежану и покрива насеља Живица, Драговац, Брежане, Батовац и Дубравица. Радови који су уговорени са „Гас инвестом“ износе 13 милиона евра и изводиће се на подручијима накојима топлификациона мрежа не може својим капацитетима да подмири потребе грађана. 

Пожаревац ће коначно постати још један од градова чији ће грађани и привреда осетити благодети гасификације као цивилизацијског достигнућа у читавом развијеном свету а вредност радова који су до сада уговорени износи 13 милиона евра. Радове на секундарној дистрибутивној мрежи у насељу Живица посетили су челни функционери локалне самоураве. Ово је прва фаза изградње којом ће дистрибутивном мрежом бити обухваћена Живица, са пет километра, и Драговац, са осам километра. Градоначелник Миомир Илић је тим поводом изјавио: – У насељу Живица почињемо са делом радова на секундарној дистрибутивној гасној мрежи, у оквиру уговора и споразума са „Србијагасом“ као инвеститором и „Гас инвестом“, извођачем радова, и партнерима са којима смо закључили уговор. Ово је мрежа ниског притиска, 3,6 бара, и реализује се у склопу примарном воду, од Осипаонице и даље иде ка другим општинама, и планиран је корак који иде кроз чвориште у Пожаревцу према Острву, а на који се прикључује секундарна гасоводна дистрибутивна мрежа према Костолцу и Пожаревцу и сеоским насељима. Иза нас су век угља и век нафте, и настојимо даправовремено постанемо део општег светског тренда 21 века – века гаса, заједно са нашим руским партнерима. Члан Управног одбора извођача радова, „Гасинвеста“, Рајко Убигасић, том је приликом истакао да је план дасе у року од две и по године заврши комплетна гасификација Пожаревца.


Иначе, овај потез припада гасној подстаници у Брежану и покрива насеља Живица, Драговац, Брежане, Батовац и Дубравица. Радови који су уговорени са „Гас инвестом“ износе 13 милиона евра и изводиће се на подручијима накојима топлификациона мрежа не може својим капацитетима да подмири потребе грађана.

Подели са другима: Facebook Twitter