Početak » Obaveštenja
 

Počela realizacija projekta “Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu”

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

“Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu”
u okviru programa koji finansira Evropska unija

” EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”

Ovaj projekat se realizuje u okviru programa  ” EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Program ima za cilj unapređenje i osnaživanje lokalnih zajednica za uključivanje Roma. Opšti cilj Programa je podrška tekućem procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenje prioritetnih strateških mera u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016. do 2025. godine. Program je podržan fondom u ukupnom iznosu od 4.200.000,00 evra, a izvor finansiranja je EU/IPA 2016.

Nosilac projekta je Grad Požarevac uz podršku partnerskih organizacija Društva ROM iz Kostolca i Udruženja za razvoj preduzetništva POSTART iz Požarevca.

Opšti cilj: Unapređeni kapaciteti zapošljivosti Roma kroz uvođenje specifičnih usluga za lokalnu romsku zajednicu.Specifični ciljevi:  Održivo smanjenje siromaštva Roma putem pružanja specifično dizajniranih usluga prema potrebama lokalne romske zajednice; Promocija inter-sektorskih partnerstava u pružanju podrške obrazovanju i zapošljavanju Roma; Povećana vidljivost donatora kao i potreba i potencijala Roma; Poboljšana održivost socijalne inkluzije Roma kroz istraživanje o potrebama lokalnih poslodavaca i ažuriranje postojećeg Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja. 

Očekivani rezultati: Minimum 20 mladih Romkinja i Roma steklo veštine neophodne za finansiranje i upravljanje start-ap kompanijama; Unapređeni kapaciteti 20 mladih Romkinja i Roma kroz profesionalni proces stažiranja; Podignuti kapaciteti 10 javnih i privatnih preduzeća i ustanova i njihovih zaposlenih – mentora putem stažiranja Romkinja i Roma; Unapređena senzitizacija lokalnog stanovništva putem organizovanja javnih događaja; Unapređena saradnja lokalne samopurave i civilnog sektora; Sprovedno istraživanje o potrebama poslodavaca na lokalnom nivou; Inputi za nov LAP za unapređenje položaja Roma distribuirani lokalnoj samoupravi; Održane 2 konferencije za medije i 1 okrugli sto;  Materijal za vidljivost donatora i projekta napravljen i distribuiran; Društveni mediji i relevantni sajtovi redovno objavljuju informacije o projektu i pozive za učešće; 150.000 stanovnika u Braničevskom okrugu informisano o projektnim aktivnostima.

Glavne aktivnosti: Organizacija obuke u trajanju od tri meseca u cilju poslovnog razvoja i finansiranja za potencijalne preduzetnike; Organizacija i monitoring inter-sektorskog profesionalnog stažiranja za pripravnike; Podrška u razvoju novog LAP-a za unapređenje položaja Roma; Priprema, organizacija i sprovođenje istraživanja o potrebama poslodavaca koji posluju na teritoriji Kostolca; Selekcija kandidata i kompanija u procesu stažiranja; Obezbeđivanje efikasnog odnosa s javnošću i target grupom; Organizaciju javnih događaja sa ciljem upoznavanja javnosti o položaju romske populacije u Kostolcu; Interni monitoring i evaluacija; Druge aktivnosti usmerene ka dostizanju projektnih ciljeva.

Trajanje projekta: 04.09.2019. – 03.09.2020. (12 meseci)

Vrednost projekta:  58.710,19 evra.

 

Kontakt osoba: Nenad Gavran, menadžer projekta

 

Projekat “Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu” ima za cilj unapređenje mogućnosti zapošljavanja mladih Roma i Romkinja koji su prepoznati kao jedna od najteže upošljivih društvenih grupa. Očekuje se da će implementacija višeslojnih usluga koje uvažaju specifičnosti lokalnog društva doprineti promeni i rezultovati unapređenju veština kod ciljne grupe, senzitizaciji šire društvene zajednice i povećanju svesti o problemima romske populacije.

Više o projektu možete saznati na
www.pozarevac.rs , www.kostolac.rs

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter