Почетак » Актуелно » О Граду
 

Посета региону Корошка у Словенији

Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ је у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Корошка“ организовала студијску посету региону Корошка у Словенији, која је реализована у периоду од 4. до 8. марта 2012. године. У студијској посети су поред представника РРА “Браничево-Подунавље” учествовали Градоначелник Пожаревца, г-дин Миодраг Милосављевић и председник општине Петровац на Млави, г-дин Радиша Драгојевић, са својим сарадницима.

Ова посета је прва од две које су планиране у оквиру заједничког пројекта две Агенције „Успостављање модела сарадње и интеграције општина за израду заједничког пројекта градске инфраструктуре са посебним освртом на управљање отпадом“. Сврха ове студијске посете била је да се градоначелници и председници општина из региона Браничево-Подунавље упознају са самим пројектом КОЦЕРОД, односно вишегодишњим процесом припреме и реализације пројекта изградње Регионалног центра за управљање отпадом регије Корошка.

Учесници студијске посете имали су прилику да се сусретну са пројектним тимом, директором регионалног комуналног предузећа, председницима општина из регије Корошка и главним извођачима радова. Такође су посетили локације поменутог Центра (рециклажни центар и депонију) и упознали се са детаљима пројекта, а посебно најсавременијим технолошким решењима која су примењена у складу са стандардима Европске уније.

Такође током студијске посете делегацији из Србије представљени су и пројекти из других области који су финансирани средствима из фондова Европске уније, као што су формирање два бизнис инкубатора, изградња хостела за смештај младих у региону, изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, као и пројекат унапређења туристичке понуде региона Корошка.

Према речима учесника, посета је била изузетно корисна, посебно кад су у питању искуства словеначког тима везана за процес припреме пројектно-техничке документације, саму имплементацију пројекта од успостављања модела сарадње и потписивања међуопштинског споразума, преко едукације становништва о примарној селекцији на извору, до избора извођача, изградње и стављања у функцију Регионалног центра за управљање отпадом. Закључено је да се велики део искуства у Корошком региону може директно применити и у нашим локалним самоуправама и региону Браничево-Подунавље.

Иначе, пројекат „Успостављање модела сарадње и интеграције општина за израду заједничког пројекта градске инфраструктуре са посебним освртом на управљање  отпадом“ се реализује у периоду од септембра 2011. до септембра 2012. године, а у износу од цца. 28.000 € се финансира средствима Билатералне међународне развојне помоћи Републике Словеније. Основни циљ пројекта је пренос знања и искустава словеначких партнера у припреми и имплементацији пројекта КОЦЕРОД – Регионални центар за управљање отпадом Корошке регије, који се у вредности од преко 20 милиона € финансира средствима Кохезионих фондова Европске уније и 12 општина региона Корошка.

У оквиру пројекта, планирана је и студијска посета Словенији стручног тима који је у региону Браничево-Подунавље ангажован на на пословима управљања отпадом на локалном и регионалном нивоу, као и консултативне посете словеначких стручњака Браничевско-Подунавском региону.

Подели са другима: Facebook Twitter