Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Poseta regionu Koroška u Sloveniji

Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ je u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Koroška“ organizovala studijsku posetu regionu Koroška u Sloveniji, koja je realizovana u periodu od 4. do 8. marta 2012. godine. U studijskoj poseti su pored predstavnika RRA “Braničevo-Podunavlje” učestvovali Gradonačelnik Požarevca, g-din Miodrag Milosavljević i predsednik opštine Petrovac na Mlavi, g-din Radiša Dragojević, sa svojim saradnicima.

Ova poseta je prva od dve koje su planirane u okviru zajedničkog projekta dve Agencije „Uspostavljanje modela saradnje i integracije opština za izradu zajedničkog projekta gradske infrastrukture sa posebnim osvrtom na upravljanje otpadom“. Svrha ove studijske posete bila je da se gradonačelnici i predsednici opština iz regiona Braničevo-Podunavlje upoznaju sa samim projektom KOCEROD, odnosno višegodišnjim procesom pripreme i realizacije projekta izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom regije Koroška.

Učesnici studijske posete imali su priliku da se susretnu sa projektnim timom, direktorom regionalnog komunalnog preduzeća, predsednicima opština iz regije Koroška i glavnim izvođačima radova. Takođe su posetili lokacije pomenutog Centra (reciklažni centar i deponiju) i upoznali se sa detaljima projekta, a posebno najsavremenijim tehnološkim rešenjima koja su primenjena u skladu sa standardima Evropske unije.

Takođe tokom studijske posete delegaciji iz Srbije predstavljeni su i projekti iz drugih oblasti koji su finansirani sredstvima iz fondova Evropske unije, kao što su formiranje dva biznis inkubatora, izgradnja hostela za smeštaj mladih u regionu, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i projekat unapređenja turističke ponude regiona Koroška.

Prema rečima učesnika, poseta je bila izuzetno korisna, posebno kad su u pitanju iskustva slovenačkog tima vezana za proces pripreme projektno-tehničke dokumentacije, samu implementaciju projekta od uspostavljanja modela saradnje i potpisivanja međuopštinskog sporazuma, preko edukacije stanovništva o primarnoj selekciji na izvoru, do izbora izvođača, izgradnje i stavljanja u funkciju Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Zaključeno je da se veliki deo iskustva u Koroškom regionu može direktno primeniti i u našim lokalnim samoupravama i regionu Braničevo-Podunavlje.

Inače, projekat „Uspostavljanje modela saradnje i integracije opština za izradu zajedničkog projekta gradske infrastrukture sa posebnim osvrtom na upravljanje  otpadom“ se realizuje u periodu od septembra 2011. do septembra 2012. godine, a u iznosu od cca. 28.000 € se finansira sredstvima Bilateralne međunarodne razvojne pomoći Republike Slovenije. Osnovni cilj projekta je prenos znanja i iskustava slovenačkih partnera u pripremi i implementaciji projekta KOCEROD – Regionalni centar za upravljanje otpadom Koroške regije, koji se u vrednosti od preko 20 miliona € finansira sredstvima Kohezionih fondova Evropske unije i 12 opština regiona Koroška.

U okviru projekta, planirana je i studijska poseta Sloveniji stručnog tima koji je u regionu Braničevo-Podunavlje angažovan na na poslovima upravljanja otpadom na lokalnom i regionalnom nivou, kao i konsultativne posete slovenačkih stručnjaka Braničevsko-Podunavskom regionu.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter