Почетак » Актуелно
 

Потписан нови колективни уговор за запослене у Градској управи Града Пожаревца

Нови колективни уговр су потписали градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић, начелник Градске управе Александар Симоновић и председник синдиката запослених у Градској управи Дејан Зорко.

Када је реч о Колективном уговору за Градску управу Града Пожаревца који је данас  потписан треба истаћи да се одредбе истог односе и на лица ангажована ван радног односа што до сада није био случај. Треба напоменути да је реч о лицима ангажованим по основу привремених и повремених послова, уговора о делу и сл.

Начелник Градске управе Александар Симоновић је рекао да му је велико задовољсрво што је данас потписан овакав уговор који је проширио права запослених и што је надограђен претходни уговор потписан прошле године:

“Подсетио бих да су потписивањем претходног Колективног уговора за Градску управу, у октобру 2018. године, права запослених проширена и то у погледу:

  • права на висину солидарне помоћи која се може исплатити по запосленом и то са дотадашње 3 на 4 просечне месечне зараде у Републици Србији у случајeвима дужег или тежег обољења, набавке лекова, набавке ортопедских помагала и сл.
  • права у погледу накнаде плате у случају привремене спречености за рад до 30 дана.

Наиме овим колективним уговором први пут је ангажованима ван радног односа омогућено коришћење плаћеног одсуства приликом порођаја супруге, ступања у брак, ступања у брак детета, поласка детета у први разред основне школе, смештај детета у вртић, теже болести или смрти члана уже породице, као и приликом добровољног давања крви. Такође лицима ангажованим ван радног односа омогућено је обезбеђивање поклона за Нову годину за децу до 15 године, у виду новчане честитке. Треба напоменути да су сва права призната раније потписаним колективним уговорима задржана и данашњим потписивањем колективног уговора само је повећан обим већ признатих права. Иначе значај овог колективног уговора је и у томе што се исти примењује и на Управу Градске општине Костолац, Градско правобранилаштво и Службу интерне ревизије. Верујем да ћемо приликом потписивањем сваког следећег колективног уговора ићи у правцу побољшања положаја запослених јер сматрам да се тиме запослени додатно мотивишу за рад што доводи до веће ефикасности саме Градске управе.“

Дејан Зорко председник Синдиката запослених у Градској управи се овом приликом захвалио градоначелнику града Пожаревца и начелнику Градске управе на разумевању и одобрењу новог колективног уговора.

Подели са другима: Facebook Twitter