Почетак » Актуелно » О Граду
 

Signed Protocol on cooperation in the protection of victims of violenceПотписан Протокол о сарадњи у процесу заштите жртава насиља

In the saloon of the City buildings was signed a Protocol on cooperation in the process of protecting victims of domestic violence in the city of Pozarevac.

Committee to implement the Protocol, was formed in order to establish better cooperation between the town of Pozarevac, police department, education, judiciary and other relevant institutions in order to prevent domestic violence. The Committee was formed at the City Assembly and has 20 members. The Committee is headed by Miomir Ilic, president of City Council who said that the four subcommittee was formed.

The goal is to create a support and protection in cases of domestic violence said Miodrag Milosavljevic mayor of Pozarevac. The mayor announced the creation of S.O.S. lines to allow adequate contact between the victim and educated person who will be able to give advice and recommendation. He recalled that recently created the “Safe House” in Smederevo, which is intended for victims of domestic violence in the territory of the Branicevo district.

Signatories to the Protocol on cooperation in the protection of victims of violence:  Pozarevac city, Police Department, “Dom Zdravlja”,  “Centar za socijalni rad”, “Prekrsajni sud”, “Visi i Osnovni sud”, “Osnovno javno tuzilastvo”, pre-school “Ljubica Vrebalov” and all primary and secondary schools on territory of Pozarevac.У свечаном салону Градског здања потписан је Протокол о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици на територији града Пожаревца.

Одбор, који ће спроводити Протокол, формиран је са циљем да успостави бољу сарадњу између града Пожаревца, Полицијске управе, просвете, судства и других релевантних институција у граду ради спречавања насиља у породици и трговине људима. Одбор је формиран на Седници Скупштине града и броји 20 чланова. На челу Одбора је Миомир Илић, председник Градске скупштине који је истакао да су формирана и 4 пододбора: за безбедност деце и омладине, за болести зависности, за спречaвања насиља у породици и трговином људима и за обезбеђење безбедности грађана.

Циљ је да се створи подршка и заштита у случајевима насиља у породици рекао је градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић, заменик председника Одбора. Градоначелник је најавио оснивање и СОС линије која ће омогућити адекватан контакт између жртве и едукованог лица које ће моћи да да савет и препоруку. Он је подсетио да је недавно израђена Сигурна кућа у Смедереву која је предвиђена за жртве насиља у породици на територији Браничевског и Подунавског округа.

Потписници Протокол о сарадњу у процесу заштите жртава насиља: град Пожаревац, Полицијска управа, Дом здравља, Центар за социјални рад, Прекршајни суд, Виши суд и Основни суд, Основно јавно тужилаштво, Предшколска установа „Љубица Вребалов” и све основне и средње школе на територији града Пожаревца.

Подели са другима: Facebook Twitter