Почетак » Актуелно
 

Потписан први Уговор о додели подстицајних средстава у циљу економског развоја Града Пожаревца

Уговор су потписали градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић и директор фирме Дипром тим ДОО Дејан Ковачевић.

Град Пожаревац је трећи град у Србији који је за 2017. годину донео Програм локалног економског развоја а у циљу економског развоја Града Пожаревца и стварању повољнијег пословног окружења.

Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић је овом приликом изјавио:

„За реализацију овог Програма Град је издвојио 17.000.000,00 динара за доделу различитих подстицаја привреди како би се створили услови за оснивање нових предузећа, ојачавања постојећих предузећа, отворила радна места, увеле нове технологије и иновације и самим ти да се Град позиционира као снажан привредни центар за инвестирање, пословање и живот.

Град је објавио Јавни позив за доделу средстава по овом Програму, који је отворен до утрошка средстава, на који се јавила фирма ДИПРОМ доо Пожаревац која је поднела исправну пријаву са захтевом за средстава у укупном износу од 3.315.458,40 динара како би набавила опрему и тиме свој производни процес учинила ефикаснијим и квалитетнијим. Истовремено  ДИПРОМ је у обавези да реализује пројекат у року од три године од доделе подстицаја, да исти одржи још три године, да упосли 21 лице до краја 2021. године и да достигнути број укупно запослених не смањује у периоду од најмање три године након реализације пројекта, да новозапосленим лицима исплаћује зараду увећану за 20% од минимално прописане зараде.

Након потисивања Уговора средства ће бити уплаћена DIPROM TIM D.O.O Пожаревац у року од 8 дана, од дана подношења уредног захтева за пренос средстава Одељењу за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.“

Директор Дипром тима ДОО Дејан Ковачевић је рекао да ће ова средства доста значити његовој фирми у циљу даљег развоја и запошљавања људи и да ће запослити 30 нових радника. Похвалио је локалну самоуправу за овај корак који ће доста поправити стање у привреди. Добијена средства ће искористити за набавку додатне опреме за пекарску индустрију.

Како је Јавни позив још увек отворен и налази се на сајту Града позивам привредни сектор да искористи средства и олакша себи пословање.

Подели са другима: Facebook Twitter