Почетак » Актуелно » О Граду
 

Потписан споразум о гасификацијиAgreement for gasification

Уговор о гасификацији града Пожаревца потписан је у свечаном салону Градског здања а посао је вредан 13 милиона евра. Реализација овог Уговора требало би да створи могућност прикључења око 21.000 домаћинстава у насељима на територији града. Први корисници требало би да добију гас за две до три године а јединствена цена прикључка је око 650 евра. Уговор су потписали представници града Пожаревца, Србијагаса као инвеститора и извођача радова – предузећа Гас инвест.

Извршни директор Србијагаса Јовица Будимир каже да се ове године предвиђа изградња магистралног гасовода од Осипаонице до Пожаревца и даље према Острову што је предуслов за снабдевање града гасом.

Уговором је предвиђена изградња 11 мерно-регулационих станица, 55 километара мреже средњег притиска и око 260 километара мреже ниског притиска. Све трасе гасовода у Пожаревцу усаглашене су са већ постојећом мрежом топлификације, рекао је Будимир и додао да ће гас бити доступан и потрошачима у индустријској зони Пожаревца.

Грађани неће бити условљавани ширењем гасификационе мреже, каже градоначелник Миодраг Милосављевић. Он је објаснио да ће грађани моћи да бирају да ли желе прикључак на топлификацију или гасовод.

Очекивања су да ће читав посао на довођењу гаса и изградњи мреже бити завршен најкасније за три године, рекао је председник Управног одбора Гас Инвеста, Марко Бабарогић.

Agreement for gasification of Pozarevac was signed in the official salon of the City building and this business worth 13 million euros. The implementation of this Agreement should create the possibility to connect about 21,000 households in neighborhoods in the city. The first users should get gas for two to three years of a unique connection price is around 650 euros. The agreement was signed by representatives of Pozarevac “Srbijagas” as investors and contractors – “Gas invest”.

Executive Director of “Srbijagas” Jovica Budimir said that this year provides for the construction of gas pipeline from Osipaonica to Pozarevac and continue to Ostrovo which is a prerequisite for the supply of gas.

Contract includes construction of 11 measure-regualtion station, 55 km network of medium pressure and about 260 kilometers of the low pressure. All of the pipeline route in Pozarevac reconciled with the already existing network of district heating, said Budimir, adding that gas will be available to consumers in the industrial zone of Pozarevac.

This will not be conditional for citizens due expansion of gas network, says the mayor Miodrag Milosavljevic. He explained that citizens will be able to choose whether they want access to heating or gas.

Expectations are that the whole business of bringing the gas and the construction of the network will be completed within three years, said Chairman of the Board of “Gas Invest”, Mark Babarogic.

Подели са другима: Facebook Twitter