Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Potpisana Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou u Požarevcu

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović, u Svečanim salonima gradskog zdanja, potpisao je Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti.

Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou je sastavio Savet evropskih opština i regiona sa svojim partnerima, nacionalnim asocijacijama lokalnih i regionalnih vlasti.

Dokument “Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou”, koji je nastao 2006. godine, pravljen je tako da ima dvostruku ulogu: političko obavezivanje na unapređenje rodne ravnopravnosti i praktičan alat koji pomaže lokalnim upravama, da kroz svoje politike uvedu princip rodne ravnopravnosti u svim oblastima života za koje su nadležni. 

U prvom delu Povelje, dato je šest osnovnih načela koja su u njenoj osnovi. Drugi deo govori o načinu implementacije Povelje i njenih odredaba. Treći i glavni deo Povelje sadrži sve nadležnosti lokalnog nivoa upravljanja u većini evropskh zemalja, grupisane u nekoliko tema: demokratska odgovornost, politička uloga, opšti okvir za ravnopravnost, uloga poslodavca, javne nabavke i ugovaranje, uloga pružanja usluga, planiranje i održivi razvoj, uloga nadzornog tela, bratimljenje i međunarodna saradnja.

Na potpisivanju, pored domaćina Baneta Spasovića i njegovih saradnika, bili su prisutni i Jelena Nikolić, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Požarevca kao i Rozeta Aleksov koordinatorka za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou pri Stalnoj konferenciji gradova i opština.

Jelena Nikolić predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Požarevca, zahvalila se lokalnoj samoupravi na angažovanosti prilikom realizacije potpisivanja Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti, i još je dodala da je ovo jedan veliki korak ka daljem izjednjačavanju prava žena i muškaraca.

Gradonačelnik Požarevca Bane Spasović je u svom obraćanju istakao:

Čast i zadovoljstvo je danas za grad Požarevac što je u prilici da se i kroz potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti pridruži mnogobrojnim gradovima i opštinama širom Starog kontinenta koji su to učinili pre nas. Čast je i zadovoljstvo, ali nikako obaveza, jer ta reč može da asocira da ste prinuđeni na nešto što možda baš i ne želite, a u ovom slučaju slobodno mogu reći da ništa nije dalje od istine.

Mišljenja sam da su se naši građani kao i ustanove u velikoj meri i do sada vodili postulatima ove Povelje ali ipak uprkos brojnim primerima zvaničnog priznanja i pomaka na tom polju, činjenica je da rodna ravnopravnost još uvek nije potpuno zastupljena u svakodnevnom životu. Smatram da nejednakoj zastupljenosti žena u političkom životu nije razlog njihova umanjena sposobnost u odnosu na muškarce, naprotiv. Saradnice iz lokalne samouprave dokaz su da je odlika žena izuzetna svestranost u poslu i efikasno obavljanje radnih zadataka ali nameće se pitanje, zašto ih nije više?

Odgovor na to pitanje ali i deo rešenja ponudiće ova Povelja koja je danas pred nama i koja će nam svima pomoći da snažno i odmah odbacimo od sebe ali i iz institucija stereotip o tome da je žena slabiji pol. Sada i odmah moramo odbaciti i sam nagoveštaj onih šala koje ismevaju žene u biznisu, žene na javnim funkcijama, žene vozače…  Smatram da se time našim majkama i suprugama od malih nogu stavljaju kalupi koji ih kasnije sprečavaju da se iskažu kroz karijeru za koju imaju talenta, čime gubimo svi mi kao društvo.

Sve ovo ne govorim napamet, već imajući u vidu sjajne dame sa kojima zajedno donosim svakodnevno odluke koje su važne za grad. One danas rade kao pomoćnice gradonačelnika, članice Gradskog veća, direktorke javnih preduzeća i ustanova i mnogo puta su dokazale da su ta mesta zaslužile radeći duplo više i marljivije nego muškarci.

Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti ima za cilj da stvori jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom, socijalnom i nacionalnom napretku, kao i da imaju identične mogućnosti da uživaju sve koristi i beneficije od napretka naše zajednice zajednice.

Želeći Požarevac koji napreduje i raste, sa najvećim zadovoljstvom danas potpisujem ovaj dokument uveren da to činim u ime i na radost svih Požarevljana.

Rozeta Aleksov koordinatoka za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou pri Stalnoj konferenciji gradova i opština Srbije, istakla je zadovoljstvo potpisivanjem ovog dokumenta od strane Požarevca, napomenuvši da je ovde naišla na odličan prijem. I da joj je drago to se Požarevac priključio još 40 lokalnih samouprava koje su već potpisale ovaj dokument ili se spremaju sa potpisivanje povelje.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter