Почетак » Актуелно
 

Потписана Повеља интерне ревизије Града Пожаревца и Етички кодекс

 

Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић и Шеф службе интерне ревизије Славица Вукашиновић потписали су Повељу интерне ревизије Града Пожаревца и Етички кодекс.

Повељом интерне ревизије ближе је одређена  улога и циљ интерне ревизије, статус службе, делокруг рада интерне ревизије, одговорност, права и обавезе шефа службе, права, дужности и овлашћења интерног ревизора, планирање и спровођење поступка ревизије и начин извештавања, као и сарадња са другим телима.

Етички кодекс интерних ревизора садржи начела и правила којих су се дужни придржавати интерни ревизори како би у обављању својих задатака били независни, објективни и поштени. Поред тога интерни ревизори морају непрестано да се усавршавају с циљем унапређења квалитета рада.

Прихватање и примена Кодекса доприноси поверењу у интерне ревизоре и њихов рад.

Подели са другима: Facebook Twitter