Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Požarevcu priznanje za pristup informacijama od javnog značajaPozarevac received recognition for access to public information

Tradicionalno priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja, u kategoriji lokalnih samouprava, pripalo je ove godine gradu Požarevcu. Na svečanosti upriličenoj tim povodom u prostorijama Narodne biblioteke u Beogradu, nagradu je gradonačelniku Požarevca, Miomiru Iliću, uručio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić. Pored poverenika Šabića, ovaj skup su organizovali: Transparentnost Srbija, Organizacija za Evropsku bezbednost i saradnju, Razvojni programa Ujedinjenih nacija, Koalicija za slobodu pristupa informacijama, Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženja novinara Srbije uz učešće brojnih predstavnika medija, nevladinih organizacija, organa vlasti i članova diplomatskog kora. Svečanost je bila posvećena obeležavanju Međunarodnog dana prava javnosti da zna, 28. septembar, a održana je jubilarni-deseti put. Uz Rodoljuba Šabića, skupu su se obratili: Pole Tide, vršilac dužnosti šefa Misije Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji, Jurg Štaudeman, vršilac dužnosti stalnog predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Srbiji .

Dodeljujući nagradu Gradu Požarevcu, poverenik Rodoljub Šabić je rekao da je grad Požarevac ovu nagradu zaslužio i ranijih godina, ali da se to nije dogodilo pa je sada ta „nepravda“ ispravljena. Zahvaljujući na dodeljenoj nagradi, gradonačelnik Miomir Ilić je rekao da je priznanje zasluženo došlo zbog dobrog rada grada Požarevca i njegovih organa vlasti u ovoj oblasti tokom proteklih nekoliko godina u prethodnom i sadašnjem sazivu lokalne samouprave. Gradonačelnik Ilić je posebno istakao doprinos Nebojše Trajkovića, diplomiranog pravnika Gradske uprave grada Požarevca, ovlašćenog lica za rešavanje po zahtevima na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, te da će dobijeno priznanje svakako biti podstrek za još bolji rad u ovoj važnoj oblasti tokom narednog perioda.

Dobitnike priznanja i ove godine je imenovala Komisija za izbor kandidata za dodelu priznanja za doprinos afirmisanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu čiji su članovi predstavnici Koalicije za slobodu pristupa informacijama, novinarskih udruženja i akademske javnosti a priznanja je svima uručio poverenik Rodoljub Šabić.

Traditionally recognized for their contribution to the affirmation of the right to access information of public importance, in the category of local government, was won this year in Pozarevac. The ceremony took place on that occasion, the premises of the National Library in Belgrade, the Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection, Rodoljub Sabic gave the award to mayor of Pozarevac, Miomir Ilic . This event was organized by Transparency Serbia, the Organization for Security and Cooperation United Nations Development Program, the Coalition for Freedom of Information, the Association of Journalists of Serbia and the Independent Journalists Association of Serbia with the participation of many representatives of the media, NGOs, government and members of the diplomatic corps. The ceremony was dedicated to the celebration of the International Day for the Right to Know, 28 September, and held a jubilee-tenth. With Rodoljub Sabic, the meeting was addressed Pole Tide, Acting Head of the Organization for Security and Cooperation in Serbia, Jurg Staudeman, Acting Permanent Representative to the United Nations Development Programme in Serbia.

Commissioner Rodoljub Sabic said that the city Pozarevac deserved this award in previous years, but this has not happened so far is the „injustice“ is corrected. Thanks to the award granted, Mayor Miomir Ilic said that award is deserved due to the good work of Pozarevac and its authority in this area over the past few years in the past and the present session of the local government. Mayor Ilic also highlighted the contribution of Nebojsa Trajkovic, a graduate lawyer the City of Pozarevac authorized persons to decide on requests for free access to information of public importance, and that will certainly be on the award the incentive for better work in this important area during the next period.

These awards and this year was appointed by the Commission for the selection of candidates for the award for the contribution to the affirmation of the right to free access to public information and transparency in the work of whose members are representatives of the Coalition for Freedom of Information, journalists’ associations and academic and public recognition is awarded to everyone Commissioner Sabic patriot.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter