Почетак » Актуелно » О Граду
 

Пожаревцу признање за приступ информацијама од јавног значајаPozarevac received recognition for access to public information

Традиционално признање за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја, у категорији локалних самоуправа, припало је ове године граду Пожаревцу. На свечаности уприличеној тим поводом у просторијама Народне библиотеке у Београду, награду је градоначелнику Пожаревца, Миомиру Илићу, уручио повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Родољуб Шабић. Поред повереника Шабића, овај скуп су организовали: Tранспарентност Србија, Организација за Европску безбедност и сарадњу, Развојни програма Уједињених нација, Коалиција за слободу приступа информацијама, Удружење новинара Србије и Независно удружења новинара Србије уз учешће бројних представника медија, невладиних организација, органа власти и чланова дипломатског кора. Свечаност је била посвећена обележавању Међународног дана права јавности да зна, 28. септембар, а одржана је јубиларни-десети пут. Уз Родољуба Шабића, скупу су се обратили: Поле Тиде, вршилац дужности шефа Мисије Организације за Европску безбедност и сарадњу у Србији, Јург Штаудеман, вршилац дужности сталног представника Развојног програма Уједињених нација у Србији .

Додељујући награду Граду Пожаревцу, повереник Родољуб Шабић је рекао да је град Пожаревац ову награду заслужио и ранијих година, али да се то није догодило па је сада та „неправда“ исправљена. Захваљујући на додељеној награди, градоначелник Миомир Илић је рекао да је признање заслужено дошло због доброг рада града Пожаревца и његових органа власти у овој области током протеклих неколико година у претходном и садашњем сазиву локалне самоуправе. Градоначелник Илић је посебно истакао допринос Небојше Трајковића, дипломираног правника Градске управе града Пожаревца, овлашћеног лица за решавање по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног значаја, те да ће добијено признање свакако бити подстрек за још бољи рад у овој важној области током наредног периода.

Добитнике признања и ове године је именовала Комисија за избор кандидата за доделу признања за допринос афирмисању права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду чији су чланови представници Коалиције за слободу приступа информацијама, новинарских удружења и академске јавности а признања је свима уручио повереник Родољуб Шабић.

Traditionally recognized for their contribution to the affirmation of the right to access information of public importance, in the category of local government, was won this year in Pozarevac. The ceremony took place on that occasion, the premises of the National Library in Belgrade, the Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection, Rodoljub Sabic gave the award to mayor of Pozarevac, Miomir Ilic . This event was organized by Transparency Serbia, the Organization for Security and Cooperation United Nations Development Program, the Coalition for Freedom of Information, the Association of Journalists of Serbia and the Independent Journalists Association of Serbia with the participation of many representatives of the media, NGOs, government and members of the diplomatic corps. The ceremony was dedicated to the celebration of the International Day for the Right to Know, 28 September, and held a jubilee-tenth. With Rodoljub Sabic, the meeting was addressed Pole Tide, Acting Head of the Organization for Security and Cooperation in Serbia, Jurg Staudeman, Acting Permanent Representative to the United Nations Development Programme in Serbia.

Commissioner Rodoljub Sabic said that the city Pozarevac deserved this award in previous years, but this has not happened so far is the „injustice“ is corrected. Thanks to the award granted, Mayor Miomir Ilic said that award is deserved due to the good work of Pozarevac and its authority in this area over the past few years in the past and the present session of the local government. Mayor Ilic also highlighted the contribution of Nebojsa Trajkovic, a graduate lawyer the City of Pozarevac authorized persons to decide on requests for free access to information of public importance, and that will certainly be on the award the incentive for better work in this important area during the next period.

These awards and this year was appointed by the Commission for the selection of candidates for the award for the contribution to the affirmation of the right to free access to public information and transparency in the work of whose members are representatives of the Coalition for Freedom of Information, journalists’ associations and academic and public recognition is awarded to everyone Commissioner Sabic patriot.

Подели са другима: Facebook Twitter