Почетак » Обавештења » О Граду
 

Позив за 10. седницу Скупштине града Пожаревца

На основу члана 32. став 2. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16  – пречишћен текст) и чл. 1а и 34. ст. 2 – 5. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/08 и 3/17)

С  А  З  И  В  А  М

десету седницу Скупштине Града Пожаревца

за 5. јул 2017. године (среда)

Седница ће се одржати у сали 107 Скупштине Града Пожаревца, улица Дринска број 2, са почетком у 10,00 часова.

По усвајању записника са девете седнице Скупштине Града Пожаревца одржане 9. јуна 2017. године за ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Предлог Одлуке о Градскoj управи Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-119/2017-2),
 2. Предлог Одлуке о поверавању обављања послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца и одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-119/2017-1 од 28.6.2017. године),
 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервиса“ Пожаревац са Законом о јавним предузећима, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-119/2017-3),
 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-115/2017-1 од 22.6.2017. године),
 5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-115/2017-2 од 6.2017. године),
 6. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на подручју Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-115/2017-3 од 6.2017. године),
 7. Предлог Одлуке о одређивању простора на територији Града Пожаревца на којем није дозвољено окупљање, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-115/2017-31 од 6. 2017. године),
 8. Предлог Одлуке о измени и допунама Одлуке о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-104/2017-1 од 6.2017. године),
 9. Предлог Решења којим се даје сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа ,,Паркинг сервис“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-119/2017-4),
 10. Предлог Решења којим се даје сагласност на Ребаланс 2 Програма пословања Јавног комуналног предузећа ,,Паркинг сервис“ Пожаревац за 2017. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-119/2017-5),
 11. Предлог Решења којим се даје сагласност на Финансијски извештај Јавног радио – дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац – у ликвидацији за 2016. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-115/2017-34 од 6.2017. године) и
 12. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења:

а) Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Народног музеја Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-115/2017-4 од 22.6.2017. године),

б) Предлог Решења о именовању директора Народног музеја Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-115/2017-5 од 22.6.2017. године) и

в) Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца.

НАПОМЕНА:

–   Одговарајући допунски материјал за тачку 12. предложеног дневног реда биће достављен непосредно пре почетка седнице.

Молимо Вас да седници Скупштине Града Пожаревца обавезно присуствујете, а у случају спречености, одборник пре почетка седнице обавештава председника Скупштине или секретара Скупштине, усмено или у писаној форми.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бојан Илић с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter