Почетак » Обавештења » О Граду
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА ПЛАНА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ (КАО ДЕЛУ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ)

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, удружења, стручну јавност и друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Плана јавних инвестиција за 2021. годину (као делу буџета Града Пожаревца за 2021. годину) (у даљем тексту: План) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Плану одржаће се у периоду од 9. децембра 2020. године до 15. децембра 2020. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском већу Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: uprava@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу o Плану инвестиција за 2021. годину“.

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 10 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Саставни део овог јавног позива је Закључак Градског већа, Програм јавне расправе и текст Плана.

Закључак за јавну расправу за инвестиције 2021

Програм јавне расправе

План јавних инвестиција за 2021. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи у вези Нацрта плана јавних инвестиција за 2021. годину

Подели са другима: Facebook Twitter