Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI NACRTA PLANA JAVNIH INVESTICIJA ZA 2021. GODINU (KAO DELU BUDžETA GRADA POŽAREVCA ZA 2021. GODINU)

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, udruženja, stručnu javnost i druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Plana javnih investicija za 2021. godinu (kao delu budžeta Grada Požarevca za 2021. godinu) (u daljem tekstu: Plan) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Planu održaće se u periodu od 9. decembra 2020. godine do 15. decembra 2020. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o Planu investicija za 2021. godinu“.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Zaključak Gradskog veća, Program javne rasprave i tekst Plana.

Zaključak za javnu raspravu za investicije 2021

Program javne rasprave

Plan javnih investicija za 2021. godinu

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi Nacrta plana javnih investicija za 2021. godinu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter