Početak » Obaveštenja
 

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtima Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca, Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji, Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca i Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca, za period 2021-2025

Gradsko veće Grada Požareva poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstovima Nacrta  i daju predloge, sugestije i komentare.

              Javna rasprava o Nacrtima održaće se u periodu od 26. novembra 2020. godine do 3. decembra 2020. godine.

              Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca na adresu elektronske pošte: ntrajkovic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Drinska broj 2 Požarevac, sa naznakom: „Za javnu raspravu Lokalnog akcionog plana.“

              Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

              Sastavni deo ovog javnog poziva su programi javne rasprave i tekstovi Nacrta.

Zaključci Gradskog veća Grada Požarevca

Programi javne rasprave

Lokalni akcioni plan za mlade Grada Požarevca za period 2021. -2025. godine

Lokalni akcioni plan za unapređivanje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021-2025

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.‐2025.

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji za period 2021-2025

  Izveštaj sa Javne rasprave o Nacrtima Lokalnog akcionong plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca, Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po adminisiji, Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca i Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca, za period 2021-2025.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter