Почетак » Обавештења » О Граду
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2019 – 2021. ГОДИНЕ

Градско веће Града Пожаревца позива представнике државних органа, представнике цивилног друштва, стручну јавност, као и све заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Локалног акционог плана за родну равноправност и унапређење положаја жена Града Пожаревца за период од 2019 – 2021. године (у даљем тексту: Нацрт Плана) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту Плана одржаће се у периоду од 27. новембра 2018. године до 4. децембра 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском већу Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: ntrajkovic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градско веће Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу Локалног акционог плана“.

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 8 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Саставни део овог јавног позива је Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-168/2018-2 од 26. новембра 2018. године, Програм јавне расправе и Текст Нацрта Плана.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод:

Локални акциони план за родну равноправност и унапређења положаја жена Града Пожаревца од 2019-2021. године

 

Подели са другима: Facebook Twitter