Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I UNAPREĐENjE POLOŽAJA ŽENA GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD OD 2019 – 2021. GODINE

Gradsko veće Grada Požarevca poziva predstavnike državnih organa, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost, kao i sve zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena Grada Požarevca za period od 2019 – 2021. godine (u daljem tekstu: Nacrt Plana) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu Plana održaće se u periodu od 27. novembra 2018. godine do 4. decembra 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: ntrajkovic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu Lokalnog akcionog plana“.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 8 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Zaključak Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-168/2018-2 od 26. novembra 2018. godine, Program javne rasprave i Tekst Nacrta Plana.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod:

Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost i unapređenja položaja žena Grada Požarevca od 2019-2021. godine

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter