Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLjUČIVANjE ROMA I ROMKINjA SA TERITORIJE GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2021-2023. GODINE

Gradsko veće Grada Požareva poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom Nacrta Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine i daju predloge, sugestije i komentare.

              Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, održaće se u periodu od 6. januara 2021. godine do 13. januara 2021. godine.

              Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca na adresu elektronske pošte: uprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Drinska broj 2 Požarevac, sa naznakom: „Za javnu raspravu Lokalnog akcionog plana.“

              Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

              Sastavni deo ovog javnog poziva je program javne rasprave i tekst Nacrta.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

 Program javne rasprave

 Zaključak

 NACRT – LOKALNI AKCIONI PLAN ZA SOCIJALNO UKLjUČIVANjE ROMA I ROMKINjA SA TERITORIJE GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2021–2023. GODINE

 Radna grupa  za izradu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021–2023. godine

Izveštaj sa javne rasprave

Podeli sa drugima: Facebook Twitter