Почетак » Обавештења
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Градско веће Града Пожаревца позива грађане, удружења, стручну и осталу јавност, као и све заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута Града Пожаревца (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одржаће се у периоду од 23.10.2023. године до 29.10.2023. године.

Отворени састанак са представницима предлагача одржаће се дана 30.10.2023. године у 13,00 сати у сали 11 Градске управе Града Пожаревца.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском већу Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: ntrajkovic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градско веће Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу Нацрта промене Статута“.

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 10 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод: