Почетак » Обавештења » О Граду
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ: OДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА, ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА, ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ И ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, удружења, стручну и осталу јавност да се упознају са текстом нацрта: Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуке о локалним административним таксама, Одлуке о боравишној такси и Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (у даљем тексту: одлуке о таксама и накнади) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о одлукама о таксама и накнади одржаће се у периоду од 17. децембра 2018. године до 21. децембра 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском већу Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: uprava@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу нацрта одлука о таксама и накнади“.

Дана 20.12.2018. године у 13,00 сати одржаће се отворени састанак у сали број 11 Градске управе Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, са представницима стручних служби, коме могу присуствовати заинтересовани грађани, удружења, стручна и остала јавност, као и средства јавног обавештавања.

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 8 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе и Текст нацрта oдлука о таксама и накнади.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод:

Подели са другима: Facebook Twitter