Početak » Obaveštenja
 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 09. aprila 2019. godine do 15. aprila 2019. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: bmiloradovic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina“

Dana 16. aprila 2019. godine u 11:00 sati održaće se otvoreni sastanak u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, sa predstavnicima stručnih službi, kome mogu prisustvovati zainteresovani građani, udruženja, stručna i ostala javnost, kao i sredstva javnog obaveštavanja.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i Tekst Nacrta

Podeli sa drugima: Facebook Twitter