Почетак » Обавештења
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавности и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одржаће се у периоду од 09. априла 2019. године до 15. априла 2019. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: bmiloradovic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Одељење за имовинско-правне послове, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу o нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина“

Дана 16. априла 2019. године у 11:00 сати одржаће се отворени састанак у сали број 11 Градске управе Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, са представницима стручних служби, коме могу присуствовати заинтересовани грађани, удружења, стручна и остала јавност, као и средства јавног обавештавања.

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 10 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе и Текст Нацрта

Подели са другима: Facebook Twitter