Почетак » Обавештења » О Граду
 

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Статута Града Пожаревца

              Градска управа Града Пожаревца позива све грађане, удружења, правна лица са територије Града Пожаревца, средства јавног обавештавања и друге субјекте да се упознају са текстом Нацрта Статута Града Пожаревца (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 12. септембра до 19. септембра 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари на Нацрт достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: uprava@pozarevac.rs или писаним путем на адресу: Градска управа Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 43 са назнаком „За јавну расправу“.

Нацрт је стављен на увид на интернет страницама Града Пожаревца www.pozarevac.rs, огласној табли Града Пожаревца и огласној табли Градске општине Костолац.

По окончању јавне расправе анализираће се све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука Града Пожаревца.

Нацрт погледајте овде:

ТЕКСТ НАЦРТA СТАТУТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 11. септембра 2018.године Број 09-06-128