Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Statuta Grada Požarevca

              Gradska uprava Grada Požarevca poziva sve građane, udruženja, pravna lica sa teritorije Grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i druge subjekte da se upoznaju sa tekstom Nacrta Statuta Grada Požarevca (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 12. septembra do 19. septembra 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari na Nacrt dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 43 sa naznakom „Za javnu raspravu“.

Nacrt je stavljen na uvid na internet stranicama Grada Požarevca www.pozarevac.rs, oglasnoj tabli Grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Po okončanju javne rasprave analiziraće se sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka Grada Požarevca.

Nacrt pogledajte ovde:

TEKST NACRTA STATUTA GRADA POŽAREVCA

OBRAZLOŽENjE NACRTA STATUTA GRADA POŽAREVCA

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

U Požarevcu, 11. septembra 2018.godine Broj 09-06-128

Podeli sa drugima: Facebook Twitter