Почетак » Обавештења
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКЉУЧКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2019-2022. ГОДИНА

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавности и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Закључка о доношењу Плана капиталних улагања Града Пожаревца за период 2019-2022. године (План капиталних улагања чини његов саставни део) (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одржаће се у периоду од 25. јануара 2019. године до 23. фебруара 2019. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: marko.savic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу o нацрту Закључка о доношењу Плана капиталних улагања Града Пожаревца за период 2019-2022. година.“

Дана 22.2.2019. године у 13,00 сати одржаће се отворени састанак у сали број 11 Градске управе Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, са представницима стручних служби, коме могу присуствовати заинтересовани грађани, удружења, стручна и остала јавност, као и средства јавног обавештавања.

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 10 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе и Текст Нацрта

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод:

Подели са другима: Facebook Twitter