Почетак » Обавештења
 

Позив за учешће у јавној расправи

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, удружења, стручну и осталу јавности и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстовима Нацрта, Одлуке о изменама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца, Одлуке о боравишној такси, Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуке о локалним административним таксама и Нацрту Плана јавних инвестиција за 2020. годину и да дају своје предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацртима Одлуке о изменама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца, Одлуке о боравишној такси, Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуке о локалним административним таксама и Нацрту Плана јавних инвестиција за 2020. годину, одржаће се у периоду од 13. децембра 2019. године до 17. децембра 2019. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: uprava@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац.

Дана 17. децембра. 2019. године у 13:00 часова, одржаће се отворени састанак у сали број 11 Градске управе Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, са представницима стручних служби, коме могу присуствовати заинтересовани грађани, удружења, стручна и остала јавност, као и средства јавног обавештавања.

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 10 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Саставни део овог јавног позива су Програми јавне расправе, Текстови Нацрта Одлука и Нацрт Плана јавних инвестиција за 2020. годину.

Програм јавне расправе

Програм јавне расправе 2

Одлука о локалним административним таксама

Одлука о боравишној такси

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о изменама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца

План јавних инвестиција за 2020. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи у вези Нацрта буџета Града Пожаревца за 2020. годину

Извештај са јавне расправе о Нацрту плана јавних инвестиција за 2020. годину

Извештај са јавне расправе о Нацрту одлука о боравишној такси, локалним комуналним таксама, локалним административним таксама и Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине

 

Подели са другима: Facebook Twitter