Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Predlog liste za dodelu stipendija studentima

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma

i postupka suspendiranja lica na teritoriji grada Požarevca

broj: 06-612-84/2014-1

datum: 25.04.2014. godine

P o ž a r e v a c

PREDLOG LISTE

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOM U LISTU “REČ NARODA” OD 01.04.2014. GODINE

PREDLOG LISTE ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter