Početak » O Gradu » Konkursi
 

Predlog liste za dodelu stipendija studentimaThe proposal lists for scholarships to students

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma

i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca

broj: 06-612-54/2014

datum: 24.02.2014. godine

P o ž a r e v a c 

PREDLOG LISTE

ZA  DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOM U LISTU „REČ NARODA“

OD 28.01.2014. GODINE 

            Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca u sastavu: Vesna Pejić, predsednik Komisije, Vladimir Petrović, Sanja Žarić, Dejan Ilić i Vesna Ignjatović, članovi Komisije, dana 18.02.2013. godine, izvršila je otvaranje prispelih prijava po raspisanom Konkursu za za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2013/2014. godinu, objavljenom u listu „Reč naroda“ od 28.01.2014. godine.

Rok za prijavu na Konkurs bio je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“.

Blagovremeno do 12.02.2014. godine na adresu Komisije stigla je 51 prijava, dok neblagovremenih prijava nije bilo.

I Sastavni deo ovog izveštaja je Zapisnik o otvaranju prijava br. 06-612-54/2014 od 18.02.2014. godine.

         II Po izvršenom pregledu blagovremenih prijava Komisija predlaže da se prijave sledećih podnosioca ODBIJU:

1. Prijava broj 06-612-6/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Jovana G. Stević iz Kostolca, ulica Trg bratstva i jedinstva br. 7/20, student IV godine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata koji su korisnici republičke stipendije ili studentskog kredita.

2. Prijava broj 06-612-7/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Nevena Z. Radulović iz Požarevca, ulica Triše Kaclerovića br. 9, student II godine Matematičkog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu manju od 7,50.

3. Prijava broj 06-612-14/2014 od 06.02.2014. godine, podnosilac prijave Đurđa I. Glišić iz Požarevca, ulica Knez Milošev Venac br. 8/19, student II godine Matematičkog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje samofinansirajućih studenata, odnosno studenata čije se školovanje ne finansira iz budžeta Republike Srbije.

4. Prijava broj 06-612-15/2014 od 06.02.2014. godine, podnosilac prijave Milica B. Jerković iz Živice, student I godine master studija Učiteljskog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje samofinansirajućih studenata, odnosno studenata čije se školovanje ne finansira iz budžeta Republike Srbije.

5. Prijava broj 06-612-26/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Marina R. Radovanović iz Požarevca, ulica Vardarska br. 5/52, student II godine Hemijskog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje samofinansirajućih studenata, odnosno studenata čije se školovanje ne finansira iz budžeta Republike Srbije.

6. Prijava broj 06-612-30/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Katarina S. Petković iz Požarevca, ulica Bože Dimitrijevića br. 64, student III godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata koji su korisnici republičke stipendije ili studentskog kredita.

7. Prijava broj 06-612-34/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Teodora D. Cvetković iz Požarevca, ulica Moše Pijade br. 10/13, student I godine Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata Filozofskog fakulteta.

8. Prijava broj 06-612-36/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Milena M. Obradović iz Bradarca, ulica Svetosavska br. 3, student I godine Fakulteta bezbednosti u Beogradu

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata Fakulteta bezbednosti.

9. Prijava broj 06-612-37/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Jelena M. Obradović iz Bradarca, ulica Svetosavska br. 3, student III godine Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata zanimanja strukovna medicinska sestra – tehničar.

10. Prijava broj 06-612-45/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave Milan P. Rajić iz Požarevca, ulica  Prištinska br. 2, student II godine Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu manju od 7,50.

11. Prijava broj 06-612-49/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Danilo B. Milojković iz Požarevca, ulica Pionirski trg br. 9/19, student III godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata koji su korisnici republičke stipendije ili studentskog kredita.

12. Prijava broj 06-612-51/2014 od 12.02.2014. godine, Vladimir S. Stojićević iz Kostolca, Selo Kostolac br. bb, student I godine VTŠSS u Kragujevcu.

Obrazloženje: Odbija se zato što u konkursnoj dokumentaciji nedostaje uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija na teret budžeta Republike Srbije.

13. Prijava broj 06-612-53/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Jasmina R. Živković iz Požarevca, ulica Čede Vasovića br. 45/44, student doktorskih studija  Filozofskog fakulteta u Beogradu.  

Obrazloženje: Odbija se zato što u konkursnoj dokumentaciji nedostaje uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija na teret budžeta Republike Srbije, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, fotokopija lične karte, izjava studenta overena u Gradskoj upravi ili sudu da nije korisnik drugih gradskih ili republičkih stipendija i kredita i dokaz da student nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje.

III Od prispelih prijava, Komisija predlaže da se prijave sledećih podnosioca PRIHVATE:

Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2014. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“ 18/13)  i Zaključkom Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-8/2014-17 od 22.01.2014., za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2013/2014. godinu, opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara, koja će biti raspodeljena putem raspisanog konkursa.

1. Prijava br. 06-612-27/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Magdalena S. Ljubisavljević, student II godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

2. Prijava br. 06-612-40/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Stanislava S. Milenković, student IIIgodine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

3. Prijava br. 06-612-35/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Aleksa S. Matić, student IIIgodine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

4. Prijava broj 06-612-42/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave Vlada S. Makitan, student I godine Mašinskog fakulteta u Beogradu.

5. Prijava broj 06-612-3/2014 od 04.02.2014. godine, podnosilac prijave Aleksandar D. Davidović, student I godine Mašinskog fakulteta u Beogradu.

6. Prijava broj 06-612-21/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Veljko Z. Živković, student IV godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

7. Prijava br. 06-612-10/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Aleksa G. Sarić, student III godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

            8. Prijava br. 06-612-44/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave Jelena N. Žigić, student  II godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

            9. Prijava br. 06-612-11/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Milica S. Valjarević, student III godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

            10. Prijava br. 06-612-5/2014 od 04.02.2014. godine, podnosilac prijave Danica B. Panić, student IV godine Građevinskog fakulteta u Beogradu.

            11. Prijava br. 06-612-12/2014 od 06.02.2014. godine, podnosilac prijave Ivana B. Panić, student III godine Građevinskog fakulteta u Beogradu.

12. Prijava br. 06-612-16/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Tijana D. Bjelica, student II godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

            13. Prijava br. 06-612-8/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Stefan Z. Perić, student V godine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

            14. Prijava br. 06-612-43/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave David D. Gertner, student V godine Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

            15. Prijava br. 06-612-24/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Aleksandra Z. Bjelica, V godine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

            16. Prijava br. 06-612-18/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Ana Lj. Radivojević student II godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

            17. Prijava br. 06-612-50/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Anica Z. Milisavljević, student III godine Pravnog fakulteta u Beogradu.

            18. Prijava br. 06-612-46/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave Milica V. Pajić, student IV godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

            19. Prijava br. 06-612-28/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Sanja A. Životić, student II godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

20. Prijava br. 06-612-32/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Katarina Z. Đorđević, student I godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

21. Prijava br. 06-612-20/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Bojana B. Nikolovska, student II godine Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

22. Prijava br. 06-612-13/2014 od 06.02.2014. godine, podnosilac prijave Miloš B. Manić, student Fizičkog fakulteta u Beogradu.

23. Prijava br. 06-612-23/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Milena S. Savić, student IV godine Učiteljskog fakulteta u Beogradu.

24. Prijava br. 06-612-9/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Đorđe D. Savić, student III godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.

25. Prijava br. 06-612-41/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave Katarina Z. Jovanović, student I godine Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

26. Prijava br. 06-612-47/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Marina Ž. Tošić, student I godine Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

27. Prijava br. 06-612-29/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Nevena P. Branisavljević, student I godine master studija Mašinskog fakulteta u Beogradu.

IV Obzirom da se za pojedina zanimanja nije prijavio dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija predlaže Gradskom veću grada Požarevca da PRIHVATI prijave sledećih podnosioca:

1. Prijava br. 06-612-31/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Ilija Z. Perić, student II godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

2. Prijava br. 06-612-17/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Vladimir N. Dimić, student II godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

3. Prijava br. 06-612-39/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Vojislav A. Savić, student I godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

4. Prijava br. 06-612-48/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Nenad S. Džunić, student I godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

5. Prijava br. 06-612-19/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Jovana D. Šeović, student II godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

6. Prijava br. 06-612-4/2014 od 04.02.2014. godine, podnosilac prijave Ana Z. Radulović, student I godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

7. Prijava br. 06-612-38/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Nikola D. Gajić,  student I godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

8. Prijava br. 06-612-52/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Ivana P. Fusuljević, student I godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

9. Prijava br. 06-612-2/2014 od 31.01.2014. godine, podnosilac prijave Aleksandra A. Vučković, student II godine Fakulteta pedagoških nauka u Kragujevcu.

10. Prijava br. 06-612-47/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Marija S. Tomić, student II godine Poljoprivrednog fakulteta.

11. Prijava br. 06-612-22/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Nevena S. Petković, student III godine Biološkog fakulteta u Beogradu, smer ekologija.

Predlog liste  objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca dana 28.02.2014. godine i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Požarevca.

Prigovor na predlog liste  učesnici konkursa mogu uložiti u roku od  8 dana od dana objavljivanja predloga liste, na adresu: Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom: „Prigovor na predlog liste za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2013/2014. godinu“.

  Predlog liste za dodelu stipendija studentimaREPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma

i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca

broj: 06-612-54/2014

datum: 24.02.2014. godine

P o ž a r e v a c 

PREDLOG LISTE

ZA  DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOM U LISTU „REČ NARODA“

OD 28.01.2014. GODINE 

            Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca u sastavu: Vesna Pejić, predsednik Komisije, Vladimir Petrović, Sanja Žarić, Dejan Ilić i Vesna Ignjatović, članovi Komisije, dana 18.02.2013. godine, izvršila je otvaranje prispelih prijava po raspisanom Konkursu za za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2013/2014. godinu, objavljenom u listu „Reč naroda“ od 28.01.2014. godine.

Rok za prijavu na Konkurs bio je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“.

Blagovremeno do 12.02.2014. godine na adresu Komisije stigla je 51 prijava, dok neblagovremenih prijava nije bilo.

I Sastavni deo ovog izveštaja je Zapisnik o otvaranju prijava br. 06-612-54/2014 od 18.02.2014. godine.

         II Po izvršenom pregledu blagovremenih prijava Komisija predlaže da se prijave sledećih podnosioca ODBIJU:

1. Prijava broj 06-612-6/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Jovana G. Stević iz Kostolca, ulica Trg bratstva i jedinstva br. 7/20, student IV godine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata koji su korisnici republičke stipendije ili studentskog kredita.

2. Prijava broj 06-612-7/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Nevena Z. Radulović iz Požarevca, ulica Triše Kaclerovića br. 9, student II godine Matematičkog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu manju od 7,50.

3. Prijava broj 06-612-14/2014 od 06.02.2014. godine, podnosilac prijave Đurđa I. Glišić iz Požarevca, ulica Knez Milošev Venac br. 8/19, student II godine Matematičkog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje samofinansirajućih studenata, odnosno studenata čije se školovanje ne finansira iz budžeta Republike Srbije.

4. Prijava broj 06-612-15/2014 od 06.02.2014. godine, podnosilac prijave Milica B. Jerković iz Živice, student I godine master studija Učiteljskog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje samofinansirajućih studenata, odnosno studenata čije se školovanje ne finansira iz budžeta Republike Srbije.

5. Prijava broj 06-612-26/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Marina R. Radovanović iz Požarevca, ulica Vardarska br. 5/52, student II godine Hemijskog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje samofinansirajućih studenata, odnosno studenata čije se školovanje ne finansira iz budžeta Republike Srbije.

6. Prijava broj 06-612-30/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Katarina S. Petković iz Požarevca, ulica Bože Dimitrijevića br. 64, student III godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata koji su korisnici republičke stipendije ili studentskog kredita.

7. Prijava broj 06-612-34/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Teodora D. Cvetković iz Požarevca, ulica Moše Pijade br. 10/13, student I godine Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata Filozofskog fakulteta.

8. Prijava broj 06-612-36/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Milena M. Obradović iz Bradarca, ulica Svetosavska br. 3, student I godine Fakulteta bezbednosti u Beogradu

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata Fakulteta bezbednosti.

9. Prijava broj 06-612-37/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Jelena M. Obradović iz Bradarca, ulica Svetosavska br. 3, student III godine Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata zanimanja strukovna medicinska sestra – tehničar.

10. Prijava broj 06-612-45/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave Milan P. Rajić iz Požarevca, ulica  Prištinska br. 2, student II godine Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu manju od 7,50.

11. Prijava broj 06-612-49/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Danilo B. Milojković iz Požarevca, ulica Pionirski trg br. 9/19, student III godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno stipendiranje studenata koji su korisnici republičke stipendije ili studentskog kredita.

12. Prijava broj 06-612-51/2014 od 12.02.2014. godine, Vladimir S. Stojićević iz Kostolca, Selo Kostolac br. bb, student I godine VTŠSS u Kragujevcu.

Obrazloženje: Odbija se zato što u konkursnoj dokumentaciji nedostaje uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija na teret budžeta Republike Srbije.

13. Prijava broj 06-612-53/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Jasmina R. Živković iz Požarevca, ulica Čede Vasovića br. 45/44, student doktorskih studija  Filozofskog fakulteta u Beogradu.  

Obrazloženje: Odbija se zato što u konkursnoj dokumentaciji nedostaje uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija na teret budžeta Republike Srbije, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, fotokopija lične karte, izjava studenta overena u Gradskoj upravi ili sudu da nije korisnik drugih gradskih ili republičkih stipendija i kredita i dokaz da student nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje.

III Od prispelih prijava, Komisija predlaže da se prijave sledećih podnosioca PRIHVATE:

Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2014. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“ 18/13)  i Zaključkom Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-8/2014-17 od 22.01.2014., za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2013/2014. godinu, opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara, koja će biti raspodeljena putem raspisanog konkursa.

1. Prijava br. 06-612-27/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Magdalena S. Ljubisavljević, student II godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

2. Prijava br. 06-612-40/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Stanislava S. Milenković, student IIIgodine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

3. Prijava br. 06-612-35/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Aleksa S. Matić, student IIIgodine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

4. Prijava broj 06-612-42/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave Vlada S. Makitan, student I godine Mašinskog fakulteta u Beogradu.

5. Prijava broj 06-612-3/2014 od 04.02.2014. godine, podnosilac prijave Aleksandar D. Davidović, student I godine Mašinskog fakulteta u Beogradu.

6. Prijava broj 06-612-21/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Veljko Z. Živković, student IV godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

7. Prijava br. 06-612-10/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Aleksa G. Sarić, student III godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

            8. Prijava br. 06-612-44/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave Jelena N. Žigić, student  II godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

            9. Prijava br. 06-612-11/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Milica S. Valjarević, student III godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

            10. Prijava br. 06-612-5/2014 od 04.02.2014. godine, podnosilac prijave Danica B. Panić, student IV godine Građevinskog fakulteta u Beogradu.

            11. Prijava br. 06-612-12/2014 od 06.02.2014. godine, podnosilac prijave Ivana B. Panić, student III godine Građevinskog fakulteta u Beogradu.

12. Prijava br. 06-612-16/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Tijana D. Bjelica, student II godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

            13. Prijava br. 06-612-8/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Stefan Z. Perić, student V godine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

            14. Prijava br. 06-612-43/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave David D. Gertner, student V godine Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

            15. Prijava br. 06-612-24/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Aleksandra Z. Bjelica, V godine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

            16. Prijava br. 06-612-18/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Ana Lj. Radivojević student II godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

            17. Prijava br. 06-612-50/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Anica Z. Milisavljević, student III godine Pravnog fakulteta u Beogradu.

            18. Prijava br. 06-612-46/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave Milica V. Pajić, student IV godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

            19. Prijava br. 06-612-28/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Sanja A. Životić, student II godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

20. Prijava br. 06-612-32/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Katarina Z. Đorđević, student I godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

21. Prijava br. 06-612-20/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Bojana B. Nikolovska, student II godine Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

22. Prijava br. 06-612-13/2014 od 06.02.2014. godine, podnosilac prijave Miloš B. Manić, student Fizičkog fakulteta u Beogradu.

23. Prijava br. 06-612-23/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Milena S. Savić, student IV godine Učiteljskog fakulteta u Beogradu.

24. Prijava br. 06-612-9/2014 od 05.02.2014. godine, podnosilac prijave Đorđe D. Savić, student III godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.

25. Prijava br. 06-612-41/2014 od 11.02.2014. godine, podnosilac prijave Katarina Z. Jovanović, student I godine Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

26. Prijava br. 06-612-47/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Marina Ž. Tošić, student I godine Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

27. Prijava br. 06-612-29/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Nevena P. Branisavljević, student I godine master studija Mašinskog fakulteta u Beogradu.

IV Obzirom da se za pojedina zanimanja nije prijavio dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija predlaže Gradskom veću grada Požarevca da PRIHVATI prijave sledećih podnosioca:

1. Prijava br. 06-612-31/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Ilija Z. Perić, student II godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

2. Prijava br. 06-612-17/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Vladimir N. Dimić, student II godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

3. Prijava br. 06-612-39/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Vojislav A. Savić, student I godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

4. Prijava br. 06-612-48/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Nenad S. Džunić, student I godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

5. Prijava br. 06-612-19/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Jovana D. Šeović, student II godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

6. Prijava br. 06-612-4/2014 od 04.02.2014. godine, podnosilac prijave Ana Z. Radulović, student I godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

7. Prijava br. 06-612-38/2014 od 10.02.2014. godine, podnosilac prijave Nikola D. Gajić,  student I godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

8. Prijava br. 06-612-52/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Ivana P. Fusuljević, student I godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

9. Prijava br. 06-612-2/2014 od 31.01.2014. godine, podnosilac prijave Aleksandra A. Vučković, student II godine Fakulteta pedagoških nauka u Kragujevcu.

10. Prijava br. 06-612-47/2014 od 12.02.2014. godine, podnosilac prijave Marija S. Tomić, student II godine Poljoprivrednog fakulteta.

11. Prijava br. 06-612-22/2014 od 07.02.2014. godine, podnosilac prijave Nevena S. Petković, student III godine Biološkog fakulteta u Beogradu, smer ekologija.

Predlog liste  objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca dana 28.02.2014. godine i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Požarevca.

Prigovor na predlog liste  učesnici konkursa mogu uložiti u roku od  8 dana od dana objavljivanja predloga liste, na adresu: Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom: „Prigovor na predlog liste za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2013/2014. godinu“.

  Predlog liste za dodelu stipendija studentima

Podeli sa drugima: Facebook Twitter