Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у културиThe proposal lists for the distribution of funds for financing and co-financing of cultural projects

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури

који се финансирају и суфинансирају

из буџета града Пожаревца у 2014. години

број: 06-40-535/2014

датум: 11.04.2014. године

П о ж а р е в а ц

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ

ЗА  РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2014. ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 04.03.2014. ГОДИНЕ 

            Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2014. години у саставу: др Гордан Бојковић, председник Комисије, Радомир Михајловић, др Љубиша Јосимовић, Беба Станковић, Марија Пајовић,Мирослав Степановић и Тања Мрдак, чланови Комисије, дана 25.03.2014. године, извршила је отварање приспелих пријава по расписаном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2014. години из средстава буџета града Пожаревца, објављеног у листу „Реч народа“ од 04.03.2014. године.

Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Благовремено до 19.03.2014. године на адресу Комисије стигле су 33 пријаве, од којих су 2 пријаве ( број:06-40-230/2014 од 07.02.2014.године Удружење ликовних стваралаца „Милена Павловић Барили“ и број:06-40-327/2014 од 13.02.2014.године Фондација „Дана“ – Пожаревац) благовремено и у року прослеђене од стране Комисије за вредновање програма по областима по Конкурсу града Пожаревца за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења и НВО у 2014.години дана18.03.2014.године, док неблаговремених пријава није било.

 

  Предлог листе за расподелу средставаРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури

који се финансирају и суфинансирају

из буџета града Пожаревца у 2014. години

број: 06-40-535/2014

датум: 11.04.2014. године

П о ж а р е в а ц

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ

ЗА  РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2014. ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 04.03.2014. ГОДИНЕ 

            Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2014. години у саставу: др Гордан Бојковић, председник Комисије, Радомир Михајловић, др Љубиша Јосимовић, Беба Станковић, Марија Пајовић,Мирослав Степановић и Тања Мрдак, чланови Комисије, дана 25.03.2014. године, извршила је отварање приспелих пријава по расписаном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2014. години из средстава буџета града Пожаревца, објављеног у листу „Реч народа“ од 04.03.2014. године.

Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Благовремено до 19.03.2014. године на адресу Комисије стигле су 33 пријаве, од којих су 2 пријаве ( број:06-40-230/2014 од 07.02.2014.године Удружење ликовних стваралаца „Милена Павловић Барили“ и број:06-40-327/2014 од 13.02.2014.године Фондација „Дана“ – Пожаревац) благовремено и у року прослеђене од стране Комисије за вредновање програма по областима по Конкурсу града Пожаревца за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења и НВО у 2014.години дана18.03.2014.године, док неблаговремених пријава није било.

 

  Предлог листе за расподелу средстава