Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Predlog za produženje radnog vremena trgovinskih radnji

Dana 24. avgusta 2012. godine održan je sastanak Organizacionog odbora za organizaciju 49 Ljubičevskih igara na kome je razmatran predlog za produženje radnog vremena trgovinskih radnji u vremenu održavanja Ljubičevskih konjičkih igara, te se predlaže Gradskom veću grada Požarevca da na osnovu člana 19. Odluke o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu i drugim uslužnim delatnostima (“Službeni glasnik grada Požarevca”, br. 4/2009) na narednoj sednici donese sledeći:

Z A K Lj U Č A K

1. ODOBRAVA SE produženje radnog vremena trgovinskim objektima u vremenu održavanja Ljubičevskih konjičkih igara, u periodu od 25. avgusta do 2. septembra 2012. godine, i to u vremenu do 24,00 sati.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter