Почетак » Обавештења » О Граду
 

Предлог за продужење радног времена трговинских радњиThe proposal to extend the opening hours of trading actions

Дана 24. aвгуста 2012. године одржан је састанак Организационог одбора за организацију 49 Љубичевских игара на коме је разматран предлог за продужење радног времена трговинских радњи у времену одржавања Љубичевских коњичких игара, те се предлаже Градском већу града Пожаревца да на основу члана 19. Oдлуке о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 4/2009) на наредној седници донесе следећи:

З А К Љ У Ч А К

1. ОДОБРАВА СЕ продужење радног времена трговинским објектима у времену одржавања Љубичевских коњичких игара, у периоду од 25. августа до 2. септембра 2012. године, и то у времену до 24,00 сати.On 24 August 2012. there was a meeting of the Organizing Committee for the organization “49 Ljubicevo games” in which he discussed a proposal to extend the opening hours of trading actions in the time of Ljubicevo Equestrian Games, and it is recommended the City Council of Pozarevac on the basis of Article 19 Decision on working hours in the store, hospitality, tourism, handicrafts, and other service industries (“Official Gazette of Pozarevac” no. 4/2009) at the next session the following:

C O N C L U S I O N

1. Shall be granted an extension of time trading facilities in time of Ljubicevo Equestrian Games, from 25 August to 2 September 2012. year, in time to 24.00 hours.

Подели са другима: Facebook Twitter