Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Predstavljanje Požarevca na Sajmu turizmaPozarevac on Tourism Fair

Raznovrsni turistički potencijali

Svoje turističke potencijale na 37. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, predstavio je i grad Požarevac. U prisustvu funkcionera lokalne samouprave – Miomira Ilića gradonačelnika, njegovog zamenika Miodraga Stepanovića, Baneta Spasovića – predsednika Gradske Skupštine, nekolicine direktora i predsednika Braničevskog upravnog okruga Aleksadra Đokića, prikazane su turistički mogućnosti Požarevca i okoline. Na prvom mestu istaknuta je prednost lokacije samog grada i blizina reka, brojna arheološka nalazišta, među kojima najpoznatije Viminacijum, kao i manastiri i crkve, ali i  turističke manifestacije po kojima je Požarevac poznat ne samo u zemlji, već i širom sveta, poput Ljubičevskih igara.

Sa Sajma

Sa Sajma

Direktorka Turističke organizacije Požarevac Davorka Mitrović istakla je značaj publikacije koju je ova organizacija nedavno štampala i još jednom iskoristila priliku da pozove sve one koji žive van teritorije Požarevca da posete grad pod Čačalicom.

Bane Spasović je naglasio da će Požarevac i dalje ulagati u turističku infrastrukturu i na taj način dati novu svetlost ovom segmentu privrede kome su se okrenule mnoge zemlje širom sveta.

Sa Sajma

Sa Sajma

Inače, uz prezentaciju turističke ponude Požarevca, ovo je prilika da se na veoma atraktivan način vidi i deo turističkog potencijala opština Malo Crniće, Golubac i Kučevo.A variety of tourist potentials

Its tourism potential at the 37th International Tourism Fair in Belgrade, presented the city of Pozarevac. In the presence of local government – Mayor Miomir Ilic, his deputy Miodrag Stepanović, Bane Spasovic – City Council President, a few of Directors and the President of the administrative district of Braničevo – Aleksadar Djokic, are presented tourism opportunities Pozarevac and the environment. In the first place highlighted the advantage of location and proximity to the city rivers, numerous archaeological sites, among which the most famous Viminacijum, as well as monasteries and churches, and tourist events for which the Pozarevac known not only in the country but also around the world, such as games in Ljubičevo.

Sa Sajma

Sa Sajma

Director of Tourist Organization of Pozarevac Davorka Mitrovic pointed out the importance of the publication by this organization recently printed and once again took the opportunity to invite all those who live outside the territory of Pozarevac to visit the city under Čačalica.

Bane Spasović said that Požarevac will continue to invest in tourism infrastructure and thus give new light to this segment of the economy where they turned to many countries around the world.

Sa Sajma

Sa Sajma

Otherwise, with the presentation of tourist offer of Požarevac, this is an opportunity to take on a very attractive way to see a part of the tourist potential of the municipality of Malo Crniće, Zrenjanin and Kučevo.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter