Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata

Privredni subjekti koji su izabrani u skladu sa uslovima iz Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Grada Požarevca, broj:
09-06-102/2022-1 od 26. jula 2022. godine

Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata