Почетак » Обавештења » Попис пољопривреде » О Граду
 

Прелиминарни списак кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе A preliminary list of candidates for the elimination for training for local trainers

ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Ненад Душан Вујчић

6319

31

2

Јовица Лука Јуришић

6327

29

3

Станислава Миодраг Станковић

6321

29

4

Ана Драгиша Ђорђевић

6341

29

5

Звездана Мирослав Јовановић

6338

28

6

Слободан Живко Стојићевић

7736

21

7

Снежана Радомир Милосављевић

9113

21

8

Драган Верољуб Ристић

7742

21

9

Весна Србољуб Живановић

8963

20

10

Весна Зорка Јовић

8548

20

11

Слободан Михајло Миленковић

2103

18

12

Александар Томислав Манчић

1901

18

13

Јасмина Станиша Миленковић

7765

17

14

Јасмина Драган Стојимировић

8009

17

15

Миодраг Станимир Лазаревић

9865

16

16

Дејан Радомир Јузбашић

8683

16

17

Мирјана Златко Сарлатић

9633

15

18

Оливера Зоран Нешковић

7552

15

19

Александар Богдан Благојевић

2245

14

20

Данијел Љубисав Грујић

3176

14

21

Ања Љубиша Радојковић

8506

14

22

Сузана Топлица Љубомировић

7661

13

23

Данијела Радиша Станковић

2348

13

ЗА ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Данијела Новак Милкић

9286

17

2

Драгољуб Драгиша Ивановић

5584

16

3

Љубинка Радиша Љубисављевић

2198

14

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте су изабрани за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе.

У периоду од 10. до 12. августа ови кандидати су дужни да донесу пописној комисији следећа документа:

1. Копију личне карте или пасоша;

2. Оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (студенти подносе на увид оверен индекс, односо потврду о уписаном семестру у 2012. години);

3. Копију радне књижице (сви запослени);

4. Уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење кандидати могу да приложе накнадно тј. до почетка обуке);

5. Уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана;

6. Број сопственог ненаменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен.

Кандидати који су саветодавци у станицама Пољопривредне саветодавне и стручне службе нису у обавези да донесу претходно наведена документа, али морају да се јаве пописној комисији у периоду од 10. до 12. августа и тиме потврде своје учешће у Попису пољопривреде 2012. године.

Уколико се кандидат не јави пописној комисији у предвиђеном термину односно не преда потребну документацију, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде.

Рок за жалбу на прелиминарну листу пописној комисији је у термину од 10. до 12. августа.

У случају да није задовољен потребан број кандидата за претест за обуку, 13. августа биће истакнуто обавештење на видном месту у просторијама пописне комисије, којим се позивају сви кандидати који су приликом прве селекције остали “испод црте“, да 14. августа (у термину који ће бити назначен у обавештењу) присуствују прозивци. Том приликом је потребно да кандидати понесу сву потребну документацију, а прозивка се врши према ранг листи све док се не изабере потребан број кандидата за претест за обуку. Листа кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 15. августа.

Рок за жалбу на листу пописној комисији је у термину од 15. до 16. августа.

Коначна листа кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 18. августа.

Претест за обуку биће обављен 3. септембра. Само кандидати који положе претест биће полазници обуке. Обука за општинске инструкторе обавиће се у периоду од 4. до 8. септембра.

У циљу благовремене припреме кандидата за претест, кандидати добијају Упутство за пописивање већ приликом предаје докумената, односно јављања пописној комисији.

Обавештење за изабране кандидате за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе

Изабрани кандидати за општинске инструкторе са прелиминарне листе за елиминациони претест за обуку треба да дођу од 10. до 12. августа у Градску управу града Пожаревца, канцеларија број 130, у времену од 07 – 15 часова , како би потврдили своје учешће у попису пољопривреде.

Кандидати који не буду изабрани за обуку могу конкурисати за рад у Попису у својству пописивача.

Инструктажа и тестирање

Кандидатима који су изабрани за обуку пописна комисија најкасније до 20. августа уручује материјал ради припреме.

Припрема за обуку је неопходна с обзиром на то да ће кандидати првог дана инструктаже полагати претест. Само они кандидати који положе претест моћи ће да наставе са обуком.

Кандидати који су успешно положили претест дужни су да присуствују петодневној обуци и тестирању које ће се организовати четвртог дана обуке. За рад у Попису у својству општинских инструктора или њихових резерви могу се ангажовати само они кандидати који успешно прођу обуку односно положе тест.

Кандидати који не прођу обуку и тест немају право жалбе.

Општински инструктори се ангажују у периоду од 5. септембра до 20. децембра 2012. године (ради се и викендом). Пописна комисија може, по потреби, ангажовати инструктора за обављање других пописних активности, пре и након наведеног периода.

Пожаревац:

 Прелиминарни списак кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе

Општина Костолац:

 Прелиминарни списак кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе

ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Ненад Душан Вујчић

6319

31

2

Јовица Лука Јуришић

6327

29

3

Станислава Миодраг Станковић

6321

29

4

Ана Драгиша Ђорђевић

6341

29

5

Звездана Мирослав Јовановић

6338

28

6

Слободан Живко Стојићевић

7736

21

7

Снежана Радомир Милосављевић

9113

21

8

Драган Верољуб Ристић

7742

21

9

Весна Србољуб Живановић

8963

20

10

Весна Зорка Јовић

8548

20

11

Слободан Михајло Миленковић

2103

18

12

Александар Томислав Манчић

1901

18

13

Јасмина Станиша Миленковић

7765

17

14

Јасмина Драган Стојимировић

8009

17

15

Миодраг Станимир Лазаревић

9865

16

16

Дејан Радомир Јузбашић

8683

16

17

Мирјана Златко Сарлатић

9633

15

18

Оливера Зоран Нешковић

7552

15

19

Александар Богдан Благојевић

2245

14

20

Данијел Љубисав Грујић

3176

14

21

Ања Љубиша Радојковић

8506

14

22

Сузана Топлица Љубомировић

7661

13

23

Данијела Радиша Станковић

2348

13

ЗА ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Данијела Новак Милкић

9286

17

2

Драгољуб Драгиша Ивановић

5584

16

3

Љубинка Радиша Љубисављевић

2198

14

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте су изабрани за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе.

У периоду од 10. до 12. августа ови кандидати су дужни да донесу пописној комисији следећа документа:

1. Копију личне карте или пасоша;

2. Оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (студенти подносе на увид оверен индекс, односо потврду о уписаном семестру у 2012. години);

3. Копију радне књижице (сви запослени);

4. Уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење кандидати могу да приложе накнадно тј. до почетка обуке);

5. Уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана;

6. Број сопственог ненаменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен.

Кандидати који су саветодавци у станицама Пољопривредне саветодавне и стручне службе нису у обавези да донесу претходно наведена документа, али морају да се јаве пописној комисији у периоду од 10. до 12. августа и тиме потврде своје учешће у Попису пољопривреде 2012. године.

Уколико се кандидат не јави пописној комисији у предвиђеном термину односно не преда потребну документацију, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде.

Рок за жалбу на прелиминарну листу пописној комисији је у термину од 10. до 12. августа.

У случају да није задовољен потребан број кандидата за претест за обуку, 13. августа биће истакнуто обавештење на видном месту у просторијама пописне комисије, којим се позивају сви кандидати који су приликом прве селекције остали “испод црте“, да 14. августа (у термину који ће бити назначен у обавештењу) присуствују прозивци. Том приликом је потребно да кандидати понесу сву потребну документацију, а прозивка се врши према ранг листи све док се не изабере потребан број кандидата за претест за обуку. Листа кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 15. августа.

Рок за жалбу на листу пописној комисији је у термину од 15. до 16. августа.

Коначна листа кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 18. августа.

Претест за обуку биће обављен 3. септембра. Само кандидати који положе претест биће полазници обуке. Обука за општинске инструкторе обавиће се у периоду од 4. до 8. септембра.

У циљу благовремене припреме кандидата за претест, кандидати добијају Упутство за пописивање већ приликом предаје докумената, односно јављања пописној комисији.

Обавештење за изабране кандидате за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе

Изабрани кандидати за општинске инструкторе са прелиминарне листе за елиминациони претест за обуку треба да дођу од 10. до 12. августа у Градску управу града Пожаревца, канцеларија број 130, у времену од 07 – 15 часова , како би потврдили своје учешће у попису пољопривреде.

Кандидати који не буду изабрани за обуку могу конкурисати за рад у Попису у својству пописивача.

Инструктажа и тестирање

Кандидатима који су изабрани за обуку пописна комисија најкасније до 20. августа уручује материјал ради припреме.

Припрема за обуку је неопходна с обзиром на то да ће кандидати првог дана инструктаже полагати претест. Само они кандидати који положе претест моћи ће да наставе са обуком.

Кандидати који су успешно положили претест дужни су да присуствују петодневној обуци и тестирању које ће се организовати четвртог дана обуке. За рад у Попису у својству општинских инструктора или њихових резерви могу се ангажовати само они кандидати који успешно прођу обуку односно положе тест.

Кандидати који не прођу обуку и тест немају право жалбе.

Општински инструктори се ангажују у периоду од 5. септембра до 20. децембра 2012. године (ради се и викендом). Пописна комисија може, по потреби, ангажовати инструктора за обављање других пописних активности, пре и након наведеног периода.

Пожаревац:

 Прелиминарни списак кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе

Општина Костолац:

 Прелиминарни списак кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе