Početak » Obaveštenja » Popis poljoprivrede » O Gradu
 

Preliminarni spisak kandidata za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore A preliminary list of candidates for the elimination for training for local trainers

ZA GRAD POŽAREVAC

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

Nenad Dušan Vujčić

6319

31

2

Jovica Luka Jurišić

6327

29

3

Stanislava Miodrag Stanković

6321

29

4

Ana Dragiša Đorđević

6341

29

5

Zvezdana Miroslav Jovanović

6338

28

6

Slobodan Živko Stojićević

7736

21

7

Snežana Radomir Milosavljević

9113

21

8

Dragan Veroljub Ristić

7742

21

9

Vesna Srboljub Živanović

8963

20

10

Vesna Zorka Jović

8548

20

11

Slobodan Mihajlo Milenković

2103

18

12

Aleksandar Tomislav Mančić

1901

18

13

Jasmina Staniša Milenković

7765

17

14

Jasmina Dragan Stojimirović

8009

17

15

Miodrag Stanimir Lazarević

9865

16

16

Dejan Radomir Juzbašić

8683

16

17

Mirjana Zlatko Sarlatić

9633

15

18

Olivera Zoran Nešković

7552

15

19

Aleksandar Bogdan Blagojević

2245

14

20

Danijel Ljubisav Grujić

3176

14

21

Anja Ljubiša Radojković

8506

14

22

Suzana Toplica Ljubomirović

7661

13

23

Danijela Radiša Stanković

2348

13

ZA OPŠTINU KOSTOLAC

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

Danijela Novak Milkić

9286

17

2

Dragoljub Dragiša Ivanović

5584

16

3

Ljubinka Radiša Ljubisavljević

2198

14

OBAVEŠTENjE

Kandidati čije se ime i prezime nalazi iznad crte su izabrani za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore.

U periodu od 10. do 12. avgusta ovi kandidati su dužni da donesu popisnoj komisiji sledeća dokumenta:

1. Kopiju lične karte ili pasoša;

2. Overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi (studenti podnose na uvid overen indeks, odnoso potvrdu o upisanom semestru u 2012. godini);

3. Kopiju radne knjižice (svi zaposleni);

4. Uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ovo uverenje kandidati mogu da prilože naknadno tj. do početka obuke);

5. Uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili kopiju overenog kartona sa evidencije ove službe (za nezaposlene kandidate), ne stariju od mesec dana;

6. Broj sopstvenog nenamenskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren.

Kandidati koji su savetodavci u stanicama Poljoprivredne savetodavne i stručne službe nisu u obavezi da donesu prethodno navedena dokumenta, ali moraju da se jave popisnoj komisiji u periodu od 10. do 12. avgusta i time potvrde svoje učešće u Popisu poljoprivrede 2012. godine.

Ukoliko se kandidat ne javi popisnoj komisiji u predviđenom terminu odnosno ne preda potrebnu dokumentaciju, smatraće se da je odustao od rada u Popisu poljoprivrede.

Rok za žalbu na preliminarnu listu popisnoj komisiji je u terminu od 10. do 12. avgusta.

U slučaju da nije zadovoljen potreban broj kandidata za pretest za obuku, 13. avgusta biće istaknuto obaveštenje na vidnom mestu u prostorijama popisne komisije, kojim se pozivaju svi kandidati koji su prilikom prve selekcije ostali “ispod crte“, da 14. avgusta (u terminu koji će biti naznačen u obaveštenju) prisustvuju prozivci. Tom prilikom je potrebno da kandidati ponesu svu potrebnu dokumentaciju, a prozivka se vrši prema rang listi sve dok se ne izabere potreban broj kandidata za pretest za obuku. Lista kandidata za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore biće objavljena 15. avgusta.

Rok za žalbu na listu popisnoj komisiji je u terminu od 15. do 16. avgusta.

Konačna lista kandidata za pretest za obuku za opštinske instruktore biće objavljena 18. avgusta.

Pretest za obuku biće obavljen 3. septembra. Samo kandidati koji polože pretest biće polaznici obuke. Obuka za opštinske instruktore obaviće se u periodu od 4. do 8. septembra.

U cilju blagovremene pripreme kandidata za pretest, kandidati dobijaju Uputstvo za popisivanje već prilikom predaje dokumenata, odnosno javljanja popisnoj komisiji.

Obaveštenje za izabrane kandidate za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore

Izabrani kandidati za opštinske instruktore sa preliminarne liste za eliminacioni pretest za obuku treba da dođu od 10. do 12. avgusta u Gradsku upravu grada Požarevca, kancelarija broj 130, u vremenu od 07 – 15 časova , kako bi potvrdili svoje učešće u popisu poljoprivrede.

Kandidati koji ne budu izabrani za obuku mogu konkurisati za rad u Popisu u svojstvu popisivača.

Instruktaža i testiranje

Kandidatima koji su izabrani za obuku popisna komisija najkasnije do 20. avgusta uručuje materijal radi pripreme.

Priprema za obuku je neophodna s obzirom na to da će kandidati prvog dana instruktaže polagati pretest. Samo oni kandidati koji polože pretest moći će da nastave sa obukom.

Kandidati koji su uspešno položili pretest dužni su da prisustvuju petodnevnoj obuci i testiranju koje će se organizovati četvrtog dana obuke. Za rad u Popisu u svojstvu opštinskih instruktora ili njihovih rezervi mogu se angažovati samo oni kandidati koji uspešno prođu obuku odnosno polože test.

Kandidati koji ne prođu obuku i test nemaju pravo žalbe.

Opštinski instruktori se angažuju u periodu od 5. septembra do 20. decembra 2012. godine (radi se i vikendom). Popisna komisija može, po potrebi, angažovati instruktora za obavljanje drugih popisnih aktivnosti, pre i nakon navedenog perioda.

Požarevac:

 Preliminarni spisak kandidata za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore

Opština Kostolac:

 Preliminarni spisak kandidata za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore

ZA GRAD POŽAREVAC

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

Nenad Dušan Vujčić

6319

31

2

Jovica Luka Jurišić

6327

29

3

Stanislava Miodrag Stanković

6321

29

4

Ana Dragiša Đorđević

6341

29

5

Zvezdana Miroslav Jovanović

6338

28

6

Slobodan Živko Stojićević

7736

21

7

Snežana Radomir Milosavljević

9113

21

8

Dragan Veroljub Ristić

7742

21

9

Vesna Srboljub Živanović

8963

20

10

Vesna Zorka Jović

8548

20

11

Slobodan Mihajlo Milenković

2103

18

12

Aleksandar Tomislav Mančić

1901

18

13

Jasmina Staniša Milenković

7765

17

14

Jasmina Dragan Stojimirović

8009

17

15

Miodrag Stanimir Lazarević

9865

16

16

Dejan Radomir Juzbašić

8683

16

17

Mirjana Zlatko Sarlatić

9633

15

18

Olivera Zoran Nešković

7552

15

19

Aleksandar Bogdan Blagojević

2245

14

20

Danijel Ljubisav Grujić

3176

14

21

Anja Ljubiša Radojković

8506

14

22

Suzana Toplica Ljubomirović

7661

13

23

Danijela Radiša Stanković

2348

13

ZA OPŠTINU KOSTOLAC

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

Danijela Novak Milkić

9286

17

2

Dragoljub Dragiša Ivanović

5584

16

3

Ljubinka Radiša Ljubisavljević

2198

14

OBAVEŠTENjE

Kandidati čije se ime i prezime nalazi iznad crte su izabrani za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore.

U periodu od 10. do 12. avgusta ovi kandidati su dužni da donesu popisnoj komisiji sledeća dokumenta:

1. Kopiju lične karte ili pasoša;

2. Overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi (studenti podnose na uvid overen indeks, odnoso potvrdu o upisanom semestru u 2012. godini);

3. Kopiju radne knjižice (svi zaposleni);

4. Uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ovo uverenje kandidati mogu da prilože naknadno tj. do početka obuke);

5. Uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili kopiju overenog kartona sa evidencije ove službe (za nezaposlene kandidate), ne stariju od mesec dana;

6. Broj sopstvenog nenamenskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren.

Kandidati koji su savetodavci u stanicama Poljoprivredne savetodavne i stručne službe nisu u obavezi da donesu prethodno navedena dokumenta, ali moraju da se jave popisnoj komisiji u periodu od 10. do 12. avgusta i time potvrde svoje učešće u Popisu poljoprivrede 2012. godine.

Ukoliko se kandidat ne javi popisnoj komisiji u predviđenom terminu odnosno ne preda potrebnu dokumentaciju, smatraće se da je odustao od rada u Popisu poljoprivrede.

Rok za žalbu na preliminarnu listu popisnoj komisiji je u terminu od 10. do 12. avgusta.

U slučaju da nije zadovoljen potreban broj kandidata za pretest za obuku, 13. avgusta biće istaknuto obaveštenje na vidnom mestu u prostorijama popisne komisije, kojim se pozivaju svi kandidati koji su prilikom prve selekcije ostali “ispod crte“, da 14. avgusta (u terminu koji će biti naznačen u obaveštenju) prisustvuju prozivci. Tom prilikom je potrebno da kandidati ponesu svu potrebnu dokumentaciju, a prozivka se vrši prema rang listi sve dok se ne izabere potreban broj kandidata za pretest za obuku. Lista kandidata za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore biće objavljena 15. avgusta.

Rok za žalbu na listu popisnoj komisiji je u terminu od 15. do 16. avgusta.

Konačna lista kandidata za pretest za obuku za opštinske instruktore biće objavljena 18. avgusta.

Pretest za obuku biće obavljen 3. septembra. Samo kandidati koji polože pretest biće polaznici obuke. Obuka za opštinske instruktore obaviće se u periodu od 4. do 8. septembra.

U cilju blagovremene pripreme kandidata za pretest, kandidati dobijaju Uputstvo za popisivanje već prilikom predaje dokumenata, odnosno javljanja popisnoj komisiji.

Obaveštenje za izabrane kandidate za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore

Izabrani kandidati za opštinske instruktore sa preliminarne liste za eliminacioni pretest za obuku treba da dođu od 10. do 12. avgusta u Gradsku upravu grada Požarevca, kancelarija broj 130, u vremenu od 07 – 15 časova , kako bi potvrdili svoje učešće u popisu poljoprivrede.

Kandidati koji ne budu izabrani za obuku mogu konkurisati za rad u Popisu u svojstvu popisivača.

Instruktaža i testiranje

Kandidatima koji su izabrani za obuku popisna komisija najkasnije do 20. avgusta uručuje materijal radi pripreme.

Priprema za obuku je neophodna s obzirom na to da će kandidati prvog dana instruktaže polagati pretest. Samo oni kandidati koji polože pretest moći će da nastave sa obukom.

Kandidati koji su uspešno položili pretest dužni su da prisustvuju petodnevnoj obuci i testiranju koje će se organizovati četvrtog dana obuke. Za rad u Popisu u svojstvu opštinskih instruktora ili njihovih rezervi mogu se angažovati samo oni kandidati koji uspešno prođu obuku odnosno polože test.

Kandidati koji ne prođu obuku i test nemaju pravo žalbe.

Opštinski instruktori se angažuju u periodu od 5. septembra do 20. decembra 2012. godine (radi se i vikendom). Popisna komisija može, po potrebi, angažovati instruktora za obavljanje drugih popisnih aktivnosti, pre i nakon navedenog perioda.

Požarevac:

 Preliminarni spisak kandidata za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore

Opština Kostolac:

 Preliminarni spisak kandidata za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore

Podeli sa drugima: Facebook Twitter