Почетак » Актуелно
 

„Према сунцу, Балкане мој“„To the Sun, my Balcan“

Међународна, ретроспективна изложба слика под називом „Према сунцу, Балкане мој“ отворена је у Градској галерији Пожаревца. Уз подршку града Пожаревца, иницијатор и главни организатор ове културне манифестације, која је окупила велики број љубитеља уметности међу којима су били и бројни представници јавног, политичког и културног живота Пожаревца и околине, је Агенција за образовно-педагошке услуге „Кодекс“ чија је традиционална колонија за четири године постојања окупила више од 400 сликара из земље и са свих светских меридијана. Суорганизатори изложбе су Удружење ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“ и Удружење српско-грчког пријатељства „Мост“. Оцењујући ову презентацију инспирације и стваралаштва, они који су се обратили гостима имали су пуна уста хвале па издвајамо само неке делове њихових навода.

Отварајући изложбу, градоначелник Пожаревца, Миодраг Милосављевић је посебно истакао да га испуњава задовољство што овај град са свим својим занимљивостима и културно историјским вредностима представља инспирацију сликарима широм света.

Директор Народног музеја Милорад Ђорђевић је рекао да је Пожаревац много добио отварањем једног оваквог простора намењеног излагању уметничких остварења а да ова изложба сведочи о значајном културном богатству Балкана.

Срето Бошњак историчар уметност и уметнички критичар је изговорио поруку: „Човек је спреман за лепоту и тај човек има право да буде леп“.

Директорка „Кодекса“, Снежана Милошевић је једноставно казала: -Ово је и мој дар вољеном граду Пожаревцу, Браничевском округу и свима којима права уметност лежи на срцу“.

International, a retrospective exhibition of paintings titled „Prema suncu, Balkane moj“ (To the Sun, my Balkan) opened at the City Gallery in Pozarevac. With the support of Pozarevac, the initiator and main organizer of cultural events, bringing together a number of art lovers among whom were many representatives of public, political and cultural life of Pozarevac and the environment, the Agency for educational and pedagogical services „Kodeks“ whose traditional colony for four years of existence has gathered more than 400 artists from the country and from all destinations worldwide. Co-organizers of the exhibition are the Association of Fine Artists „Djura Jaksic,“ and the Association of Serbian-Greek Friendship „Most“ (Bridge). Assessing the presentation of inspiration and creativity, who addressed the guests had a mouth full of praise, and we highlight only some parts of their allegations.

Miodrag Milosavljevic the mayor of Pozarevac opening the exhibition emphasized that it meets the satisfaction that this city with all its interesting cultural and historical values ​​is inspired painters worldwide.

Director of the National Museum Milorad Djordjevic said that city Pozarevac got a lot by opening of such a space intended for a presentation of art works to this exhibition testifies to the considerable cultural diversity Balkans.

Sreto Bosnjak art historian and art critic, spoke a message: „The man is ready for the beauty and the man has a right to be beautiful.“

The director of „Kodeks“, Snezana Milosevic simply said: -This is my gift to his beloved town of Pozarevac, Branicevo district and all those real art lies in the heart. “