Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Prezentiran Projekat izgradnje novog bloka u KostolcuPresented project of building a new block in Kostolac

Drugu faza paket projekta Termoelektrane „Kostolac B“ čine dva segmenta – izgradnja novog bloka B3 kapaciteta 350 megavata i proširenje proizvodnih kapaciteta Površinskog kopa „Drmno“ sa 9 na 12 miliona tona uglja godišnje. Prezentacija ovog projekta organizovana je u Skupštini grada Požarevca za predstavnike lokalne samouprave.

Sa prezentacije projekta

Sa prezentacije projekta

Govoreći o značaju projekta za požarevački kraj i državu Veroljub Arsić, potpredsednik Skupštine Republike Srbije, istakao je da će novi energetski kapaciteti doneti nova radna mesta.

Kostolac_1

 

– Veliku zahvalnost dugujemo našim prijateljima iz Kine, koji su nam po veoma povoljnim uslovima odobrili sredstva za izgradnju Termoelektrane, kaže Arsić.

-Ovo je jedan od projekata gde se država zadužuje, ali ne u smislu trošenja sredstava u javnoj potrošnji, već ulaganja u proizvodnju koja će vremenom da budu vraćena. Rok otplate od 20 godina i značajan grejs period doprineće tome da ćemo dug početi da vraćamo kada Termoelektrana počne da isporučuje struju, istakao je Arsić.

Ugovorom, koji je potpisan 17. decembra na Samitu Kine i 16 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope, nakon ratifikacije u Narodnoj skupštini, biće omogućeno da se u Kostolcu izgradi novi blok, prvi termokapacitet koji će se graditi u Srbiji posle skoro tri decenije.

Kostolac_3

 

Nagrada Privredne komore Srbije Draganu Jovanoviću

Na sednici Skupštine Privredne komore Srbije uručene su nagrade pojedincima i  kompanijama za postignute rezultate u privređivanju, inovativnosti, unapređenju menadzmenta i informisanju javnosti o radu PKS i privrednim kretanjima za 2014. godinu.

Plaketu PKS sa poveljom i novčanom nagradom za postignute rezultate u razvoju i unapređenju privrede dobio je Dragan Jovanović, direktor PD „TE – KO Kostolac“. Prvi čovek kostolačke energetske kompanije istakao je da ovu nagradu shvatio kao priznanje za stručan rad i zalaganje svih zaposlenih u „TE – KO Kostolac“. Jovanović je zato odlučio da novčani deo nagrade pokloni najboljem učeniku Tehničke škole „Nikola Tesla“ u Kostolcu.

 

O detaljima ugovora sa Narodnom Republikom Kinom govorio je Dragan Jovanović, direktor PD „TE – KO Kostolac“. Jovanović je naveo da sporazum sa kineskom Eksim bankom obuhvata projektovanje, izgradnju, puštanje u pogon i garancije za celokupan projekat.

-Ukupna vrednost projekta je 715,6 miliona, a iznos kredita je 608 miliona dolara. Zajam je odobren na 20 godina, sa grejs periodom od sedam godina i fiksnom kamatnom stopom od 2,5 odsto. U Kostolcu će se od sledeće godine graditi blok po savremenim svetskim standardima, biće ugrađena oprema kineskih, ali i najpoznatijih evropskih proizvođača, a rok za završetak je 58 meseci. Značajno učešće u izgradnji imaće i srpska elektro i mašinogradnja. Rad ovog bloka dugročno donosi energetsku ali i finansijsku stabilnost i prihode državi. Pored toga otvoriće se radna mesta za oko 260 radnika na novom bloku i 250 u rudarskom sektoru, rekao je Jovanović i istakao da će se od buduće proizvodnje bloka B3 u budžet grada Požarevca od eko takse godišnje inkasirati oko 200 miliona dinara.

The second phase of the project package thermal power plant “Kostolac B” consists of two segments – construction of new block B3 capacity of 350 megawatts and the expansion of production capacities of strip mine “Drmno” from 9 to 12 million tons of coal per year. Presentation of the project is organized in the City of Pozarevac for local governments.

Sa prezentacije projekta

Speaking about the importance of the project for place in Pozarevac and country Veroljub Arsic, Vice-President of the Assembly of the Republic of Serbia, said that the new energy capacities bring new jobs.

Kostolac_1

– Many thanks to our friends from China who gave us under very favorable conditions approved funding for the construction of power plant, says Arsic.

This is one of the projects where the government borrows, but not in terms of spending in public spending, but investment in production, which will eventually be restored. The repayment period of 20 years and a grace period will contribute to a significant fact that we long to start back when thermal power plant starts to supply electricity, said Arsic.

The contract, which was signed on 17 December at the Summit of China and 16 countries in Central and Southeastern Europe, after ratification by the National Assembly, it will be possible to Kostolac build a new block, the first heat capacity, which will be built in Serbia after almost three decades.

Kostolac_3

The details of the agreement with the People’s Republic of China, spoke Dragan Jovanovic, Director PD “TE – KO Kostolac”. Jovanovic said that the agreement with China Exim Bank includes design, construction, commissioning and warranty for the entire project.

-Total Cost of the project is 715.6 million, and the loan amount is 608 million dollars. The loan is for 20 years, with a grace period of seven years and a fixed interest rate of 2.5 percent. In Kostolac will be next year to build a block by modern international standards, will be installed equipment of China, but also the most famous European manufacturers, and the deadline for completion is 58 months. Significant participation in the construction and will have a Serbian electrical and mechanical engineering. The work of this block long- term brings energy but also the financial stability and income country. Additionally open jobs for about 260 workers at the new block and 250 in the mining sector, said Jovanovic and pointed out that the future of the production block B3 to the budget of Pozarevac of eco-taxes annually earn around 200 million dinars.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter