Početak » O Gradu
 

Prijava komunalnih problema

JKP „Komunalne službe“ za komunalne probleme

Transformacijom nekadašnjeg JKP “Požarevac“ 1998 godine osnovano je sadašnje JKP „Komunalne službe“. Međutim, organizovano vršenje usluga građanima Požarevca i Kostolca kroz poslove iznošenja smeća, čišćenja i pranja ulica, prometa poljoprivrednih i drugih proizvoda, vršenje grobljanskih usluga datira mnogo ranije i doseže do poslednjih godina pretprošlog veka.

Prijave možete slati na sledeći mail:

komsluzbepo@sbb.rs

 

JKP „Komunalne službe“ je izuzetno složen i razuđen sistem vrlo značajnih delatnosti, bitnih za normalno funkcionisanje gradskog tkiva, te je kao takav koncipiran na dva segmentaciju i to:

– Deo komunalnih delatnosti sa većom ili manjom zavisnošću osnivača (javna higijena; Investiciono održavanje Javne deponije; groblje)

– Deo komunalnih delatnosti komercijalnih (Pijace, Vašari isl.)

 

Organizovano je kroz nekoliko radnih jedinica i to:

1. Služba za iznošenje smeća, javnu higijenu i zelenilo – 012 543-750

2. Služba pijaca – 012 222-644

3. Služba „Grobljanske usluge“ – Staro groblje – 012 550-123,  Novo groblje – 012 551-750

4. Prihvatilište za pse i mačke – 064 891-82-18

5. Reciklažni centar – 012 542-595

6. RJ u Kostolcu – 012 241-766

7.. Reklamacija računa – 012 557-931

Podeli sa drugima: Facebook Twitter