Почетак » О Граду
 

Report communal problemsПријава комуналних проблема

PUC „Utilities“ to communal problems

 

Transformation of the former PUC Pozarevac““was founded in 1998 and the current PUC „Utilities“. However, organized provision of services to citizens through Pozarevac and Kostolac, after taking out garbage, cleaning and washing of streets, traffic and other agricultural products, performing services cemetery dates back much earlier and reaches the last years of XIX century.

Applications can be sent to the following email:

komsluzbepo@sbb.rs

 

PUC „Utilities“ is extremely complex and highly dispersed system of significant activity, essential for normal functioning of the fabric of the city, and as such is designed in two segmentation as follows:

– Part of the utilities with greater or lesser dependence on the founder (public hygiene, Public Investment and maintenance of the landfill, cemetery)

– Part of the commercial utilities (Markets, Fairs, etc.).

Ized through several working units:

 

First Service for garbage removal, public hygiene and greenery – 012543-750

Second Service market – 012222-644

Third Service „Grobljanska services“ – old cemetery – 012550-123, New Cemetery – 012551-750

4th Shelter dogs and cats – 064 891-82-18

5th Recycling Center – 012542-595

6th RJ in Kostolac – 012241-766

7th. Reclamation account – 012557-931ЈКП „Комуналне службе“ за комуналне проблеме

Трансформацијом некадашњег ЈКП “Пожаревац“ 1998 године основано је садашње ЈКП „Комуналне службе“. Међутим, организовано вршење услуга грађанима Пожаревца и Костолца кроз послове изношења смећа, чишћења и прања улица, промета пољопривредних и других производа, вршење гробљанских услуга датира много раније и досеже до последњих година претпрошлог века.

Пријаве можете слати на следећи маил:

komsluzbepo@sbb.rs

 

ЈКП „Комуналне службе“ је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, битних за нормално функционисање градског ткива, те је као такав конципиран на два сегментацију и то:

– Део комуналних делатности са већом или мањом зависношћу оснивача (јавна хигијена; Инвестиционо одржавање Јавне депоније; гробље)

– Део комуналних делатности комерцијалних (Пијаце, Вашари исл.)

 

Организовано је кроз неколико радних јединица и то:

1. Служба за изношење смећа, јавну хигијену и зеленило – 012 543-750

2. Служба пијаца – 012 222-644

3. Служба „Гробљанске услуге“ – Старо гробље – 012 550-123,  Ново гробље – 012 551-750

4. Прихватилиште за псе и мачке – 064 891-82-18

5. Рециклажни центар – 012 542-595

6. РЈ у Костолцу – 012 241-766

7.. Рекламација рачуна – 012 557-931

Подели са другима: Facebook Twitter