Почетак » Актуелно » О Граду
 

Пријем фолклораца из ТурскеAdmission folk dancers from Turkey

Град Пожаревац су посетили организатори турских фолклорних фестивала. Циљ посете је договор око одабира два медјународна фестивала фолклора у Турској на којима ће Пожаревац имати представнике током ове године, што ће уједно значити представљање Србије, речено на данашњем пријему. Након презентације предстојећих фолклорних фестивала која је одржана у Врднику, представници фолклорне организације Салих Онзој и Мурат Ердем из Турске, посетили су Пожаревац.

folklorci_Turska_1

Њих су, испред управе града дочекали др Гордан Бојковић помоћник градоначелника у области културе, Марија Влајовић руководилац културно уметницког ансамбла Центра за културу и Драган Лазовић помоћник директора Центра за културу Пожаревац. Гордан Бојковић је овом приликом рекао да Пожаревац улаже и негује све видове културе и ради на оживљавању традиционалне културе, игре  и песме. -Фолклорни ансамбл Центра за културу и КУД Костолац достојно представљају наш крај и нашу културу гостујући на разним манифестацијама” изјавио је Бојковић.

Иначе, фолклорни ансамбал Центра за културу Пожаревац и КУД из Костолца су током прошле године учествовали на неколико од 18 фестивала који су били у организацији данашњих гостију. Резултат посете треба да буде одабир два медјународна фестивала фолклора у Турској, што ће нашим фолклорцима, уз представљање града, значити и представљање државе с обзиром да ће сваку земљу презентовати по један ансамбл.City Pozarevac visited the organizers of Turkish folk festival. The aim of the visit is to agree on the selection of two international folklore festival in Turkey where Požarevac will be represented this year, which will also mean the presentation of Serbia, said at today’s reception.  After the presentation of the upcoming folk festival held in Vrdnik, representatives of folklore organizations Salih Onzoj and Murat Erdem from Turkey, visited Pozarevac.

folklorci_Turska_1

They are, in front of the city administration welcomed Dr. Gordan Bojković Deputy Mayor in the field of culture, Marija Vlajović cultural and artistic manager of the ensemble of the Center for Culture and Dragan Lazović assistant director of the Cultural Center of Pozarevac. Gordan Bojković on this occasion said that Pozarevac invest and nurture all aspects of culture and attempts to revive traditional culture, games and songs.

-Folklorni Ensemble of the Center for Culture and Cultural Kostolac worthily represent our region and our culture visiting at various events, “said Bojković.

Otherwise, the folklore ensemble of the Center for Culture and Cultural Pozarevac from Kostolac during the last year participated in several of the 18 festivals that were organized by today’s guests. The result of the visit should be the choice of two international folklore festival in Turkey, what will our folk dancers, with the presentation of the city, mean and presentation of the state with respect to each country will present one ensemble.

Подели са другима: Facebook Twitter