Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Prijem folkloraca iz TurskeAdmission folk dancers from Turkey

Grad Požarevac su posetili organizatori turskih folklornih festivala. Cilj posete je dogovor oko odabira dva medjunarodna festivala folklora u Turskoj na kojima će Požarevac imati predstavnike tokom ove godine, što će ujedno značiti predstavljanje Srbije, rečeno na današnjem prijemu. Nakon prezentacije predstojećih folklornih festivala koja je održana u Vrdniku, predstavnici folklorne organizacije Salih Onzoj i Murat Erdem iz Turske, posetili su Požarevac.

folklorci_Turska_1

Njih su, ispred uprave grada dočekali dr Gordan Bojković pomoćnik gradonačelnika u oblasti kulture, Marija Vlajović rukovodilac kulturno umetnickog ansambla Centra za kulturu i Dragan Lazović pomoćnik direktora Centra za kulturu Požarevac. Gordan Bojković je ovom prilikom rekao da Požarevac ulaže i neguje sve vidove kulture i radi na oživljavanju tradicionalne kulture, igre  i pesme. -Folklorni ansambl Centra za kulturu i KUD Kostolac dostojno predstavljaju naš kraj i našu kulturu gostujući na raznim manifestacijama” izjavio je Bojković.

Inače, folklorni ansambal Centra za kulturu Požarevac i KUD iz Kostolca su tokom prošle godine učestvovali na nekoliko od 18 festivala koji su bili u organizaciji današnjih gostiju. Rezultat posete treba da bude odabir dva medjunarodna festivala folklora u Turskoj, što će našim folklorcima, uz predstavljanje grada, značiti i predstavljanje države s obzirom da će svaku zemlju prezentovati po jedan ansambl.City Pozarevac visited the organizers of Turkish folk festival. The aim of the visit is to agree on the selection of two international folklore festival in Turkey where Požarevac will be represented this year, which will also mean the presentation of Serbia, said at today’s reception.  After the presentation of the upcoming folk festival held in Vrdnik, representatives of folklore organizations Salih Onzoj and Murat Erdem from Turkey, visited Pozarevac.

folklorci_Turska_1

They are, in front of the city administration welcomed Dr. Gordan Bojković Deputy Mayor in the field of culture, Marija Vlajović cultural and artistic manager of the ensemble of the Center for Culture and Dragan Lazović assistant director of the Cultural Center of Pozarevac. Gordan Bojković on this occasion said that Pozarevac invest and nurture all aspects of culture and attempts to revive traditional culture, games and songs.

-Folklorni Ensemble of the Center for Culture and Cultural Kostolac worthily represent our region and our culture visiting at various events, “said Bojković.

Otherwise, the folklore ensemble of the Center for Culture and Cultural Pozarevac from Kostolac during the last year participated in several of the 18 festivals that were organized by today’s guests. The result of the visit should be the choice of two international folklore festival in Turkey, what will our folk dancers, with the presentation of the city, mean and presentation of the state with respect to each country will present one ensemble.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter