Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Pripremljen rebalans budžetaPrepared revised budget

Povodom 75. sednice Gradskog veća Požarevca, konferenciju za medije održali su predsednik ovog organa, gradonačelnik Miodrag Milosavljević i načelnica Odelenja za privredu i finansije Biljana Koči. Članovi Veća raspravljali su o 83 tačke dnevnog reda a njihovi zaključci biće dostavljeni na usvajanje odbornicima Skupštine grada čija je sednica zakazana za 9. mart.

Načelnica Koči je objasnila neophodnost donošenja rebalansa budžeta Grada, čiji je ukupan iznos preko 3,1 milijarda dinara, komentarišući aktuelne okolnosti a posebno one koje se odnose na usaglašavanje ove oblasti sa odredbama Vlade Srbije.

Gradonačelnik Milosavljević je, između ostalog, govorio o odlukama vezanim za formiranje industrijske zone i stvaranje svih uslova koji bi privukli investitore i omogućili otvaranje novih radnih mesta. Naveo je da će, shodno odlukama Vlade, cene komunalnih usluga javnih preduzeća biti povećane za 3,5 odsto što je, međutim, znatno ispod inflatornih kretanja i ukupnog rasta troškova života. Teme Gradskog veća bili su i pojedini ugovori čija će realizacija rešiti neke važne probleme i doprineti prosperitetu u pojedinim oblastima.

Odbornicima Skupštine grada biće podneti i predlozi odluka o učešći sredstava budžeta u sanaciji regionalnih putnih pravaca prema Kostolcu, Velikom Gradištu i Petrovcu na Mlavi čija će realizacija početi sa prvim lepim danima. Predsednik Gradskog veća je najavio formiranje posebne službe za javna plaćanja u okviru Direkcije za izgradnju Požarevca pri čimu se u tom javnom preduzeću neće otvarati nova radna mesta. Pred odbornicima će se naći predlozi odluka o visini zakupa lokala i uslovima njihovog postavljanja na javnim površinama.


At 75 city council meeting was held in Pozarevac press conference by the mayor Miodrag Milosavljevic and Head of Department of Economy and Finance Biljana Koci. Council members discussed 83 agenda items and their conclusions will be submitted for approval of the City council members whose meeting is scheduled for 9. march.

Biljana Koci explained the necessity of making the City budget review, which amounts to over 3.1 billion dinars, commenting on the current circumstances and in particular those relating to compliance with the provisions of this area of ​​the Serbian government.

Mayor Milosevljevic talked about decisions relating to the establishment of industrial zones and the creation of conditions that would attract investors and enable the creation of new jobs. He said that according to the decisions of the government, prices of public utilities companies will be increased by 3.5 percent which is well below inflation trends and the overall cost of living increase. Topics of City Council were also some agreements whose implementation will solve some important problems and contribute to prosperity in some areas.

Councillors of the City will submit proposals and decisions on the part of the budget in the repair of regional roads to Kostolac, Veliko Gradiste and Petrovac na Mlavi, whose implementation will start with the first sunny days. City Council President announced that a special service for the public to pay within the Directorate for the construction of the Pozarevac sprout in the public company will not provide new jobs.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter