Почетак » Привреда и трговина » О Граду
 

EconomyПривреда

Known industrial centers in Pozarevac are  „Bambi,“ a company „Termoelektrane i kopovi“ Kostolac (formerly industrial energy plant „Kostolac“), „Veolia Transport“ (formerly TP „Litas“) and „Zitostig“. Most of the other, once developed industry, strongly shaken in the nineties of last century, when a large number of big businesses collapsed or weakened (Meat industry, „Voceprodukt“, „Stizanka“, Sugar Factory, Machine Factory „Morava“,  „Ceba“ ,“ Moravka“ etc.). In a significant development are the small business and construction and agricultural production. Due to the fact that part of the population of villages аре in the vicinity of the work abroad, in Pozarevac significantly invest in small businesses, construction and services in the area.

In Pozarevac is also a large number of supermarkets such as Rodic, Tempo and Enel. In the downtown renovation, a new shopping mall Belgrade by „Verano Motors“ and they invested most of its budget for the reconstruction and renovation.

wikipediaОд индустријских центара познати су Концерн здраве хране „Бамби“, привредно друштво „Термоелектране и копови“ Костолац ( некада Индустријско енергетски комбинат „Костолац“), „Веолиа транспорт“ (некада ТП „Литас“) и „Житостиг“. Већи део остале, некада развијене индустрије, снажно је уздрман у деведесетим годинама прошлог века, када је велики број великих привредних субјеката пропао или значајно ослабио (Месна индустрија, „Воћепродукт“, Фабрика сточне хране „Стижанка“, Фабрика Шећера, Фабрика машина „Морава“, Фабрика конфекције „Ћеба“, „Моравка“ и др.). У значајном је развоју мала привреда и грађевинарство као и пољопривредна производња. Захваљујући чињеници да је један део становништва сеоских насеља у околини на раду у иностранству, у Пожаревац се значајно улаже у малу привреду, грађевинарство и у област услуга.

У Пожаревцу се такође налази велики број супермаркета као сто су Родић, Темпо и Енел. У строгом центру града реновира се нова робна кућа Београд чији је власник Верано моторс и он је за тај објекат уложио највећи део из свог буџета за реконструкцију и реновирање.

wikipedia