Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Priznanja hrabrim požarevljanimaAcknowledgements to brave citizens of Pozarevac

„Kesten men“ sprečio razbojnika

Predsednik Skupštine grada Požarevca, Bane Spasović, sa saradnicima, organizovao je prijem u svečanim salonima Gradskog zdanja za naše hrabre sugrađane Nasera Abazija i Milicu Čolić, kojima je tom prilikom uručio priznanje za ispoljenu građansku lojalnost, a priznanje za medijsko praćenje njihovog poduhvatu i dosadašnju veoma uspešnu saradnju, dodeljeno je Dušanu Mitroviću, direktoru lista „Danas“.

Sa dodele priznanja

Sa dodele priznanja

Naser Abazi, koga sugrađani od milošte već zovu „kesten men“,  koji je požarevljanima poznat kao prodavac pečenog kestenja, postao je poznat u celoj Srbiji po svom hrabrom poduhvatu. Naime, nedavno je u centru grada, kod zgrade Robne kuće, naoružani razbojnik napao prodavačicu Milicu Čolić u kiosku i oduzeo joj sav novac iz kase. Uplašena prodavačica nije mogla da spreči pljačku ali je zato počela da zapomaže, kada je Naser odmah reagovao. On je ostavio svoju pećnicu s kestenjem i potrčao za lopovom. Uspeo je da ga sustigne, obori na zemlju i uz pomoć jednog čoveka iz obližnjeg kafića zadrži dok nije u pomoć stigao policijski službenik.

-Njihova hrabrost podsetila nas je da su ljudi spremni da pomognu jedan drugom u nevolji i dalje tu oko nas i da ih teška materijalna situacija u državi nije promenila, rekao je predsednik Spasović. On je srdačno zahvalio hrabrim sugrađanima navodeći da i oni kao obični ljudi, koje srećemo u svakodnevnom životu, odražavaju duh grada Požarevca koji se može podičiti i takvim veličinama kao što su bili Milena Pavlović Barili, Milivoje Živanović i mnoge druge ličnosti. -Oni nas inspirišu jer na delu pokazuju da se zlo i kriminal mogu sprečiti u pojedinačnim delima, istakao je Spasović ističući da su lojalni sugrađani ovim svojim podvigom ljudima u Srbiji kao i čitavom svetu pokazali kakvi su požarevljani ljudi.

Direktor lista „Danas“, Dušan Mitrović, je istakao veoma dobru saradnju sa gradom Požarevcom i najavio još ekspanzivniji nastup ove medijske kuće i posebno nedeljnog podlistka „Braničevo danas“ u čitavom Braničevskom okrugu.

Sa dodele priznanja

Sa dodele priznanja

Sa dodele priznanja

Sa dodele priznanja

Sa dodele priznanja

Sa dodele priznanja

Sa dodele priznanja

Sa dodele priznanja

„Chestnut men“ to prevent robbers

President of the Assembly of Pozarevac, Spasović Bane and his associates organized a reception in the grand salon of the city buildings for our brave fellow Nasser and Abazi Milica Colic, which handed the award for civil manifested loyalty and recognition for media coverage of their enterprise, and thus far has successful cooperation, was awarded to Dusan Mitrovic, director of the newspaper „Today“.

Sa dodele priznanja
Naser Abazi, who affectionately fellow they call „chestnut men“ who Požarevljani known as a seller of roasted chestnuts, became known throughout Serbia for his courageous undertaking. In fact, recently in the city center, near the building of the department store, an armed robber attacked the clerk Milicu Colic in the kiosk and took her all the money from the cash register. Frightened saleswoman could not prevent the robbery but he has started to cry out, when Nasser responded immediately. He left his oven with chestnuts and ran after the thief. He managed to catch up with him, and strike the land with the help of a man at a nearby cafe retain until he came to the aid of the police officer.

-Their Courage reminds us that people are willing to help one another in distress still around us and them difficult financial situation in the country has not changed, said the President Spasović. He warmly thanked the courageous citizens stating that they like ordinary people that we encounter in everyday life, reflecting the spirit of Pozarevac, which can be proud of and such sizes as they were Milena Pavlović Barili, Milivoje Zivanovic and many other personalities. -They Inspire us as part of the show to be evil and crime can be prevented in individual works, said Spasović noting that these loyal citizens exploit their people in Serbia and taught the world what the people in Pozarevac.

The director of the newspaper „Today“, Dusan Mitrovic, stressed the good cooperation with the city of Pozarevac and announced more expansive performance of the media and especially the weekly supplements „Branicevo today“ in the whole Branicevo.

Sa dodele priznanja

Sa dodele priznanja

Sa dodele priznanja

Sa dodele priznanja

Podeli sa drugima: Facebook Twitter