Почетак » Актуелно » О Граду
 

Признања храбрим пожаревљанимаAcknowledgements to brave citizens of Pozarevac

„Кестен мен“ спречио разбојника

Председник Скупштине града Пожаревца, Бане Спасовић, са сарадницима, организовао је пријем у свечаним салонима Градског здања за наше храбре суграђане Насера Абазија и Милицу Чолић, којима је том приликом уручио признање за испољену грађанску лојалност, а признање за медијско праћење њиховог подухвату и досадашњу веома успешну сарадњу, додељено је Душану Митровићу, директору листа „Данас“.

Са доделе признања

Са доделе признања

Насер Абази, кога суграђани од милоште већ зову „кестен мен“,  који је пожаревљанима познат као продавац печеног кестења, постао је познат у целој Србији по свом храбром подухвату. Наиме, недавно је у центру града, код зграде Робне куће, наоружани разбојник напао продавачицу Милицу Чолић у киоску и одузео јој сав новац из касе. Уплашена продавачица није могла да спречи пљачку али је зато почела да запомаже, када је Насер одмах реаговао. Он је оставио своју пећницу с кестењем и потрчао за лоповом. Успео је да га сустигне, обори на земљу и уз помоћ једног човека из оближњег кафића задржи док није у помоћ стигао полицијски службеник.

-Њихова храброст подсетила нас је да су људи спремни да помогну један другом у невољи и даље ту око нас и да их тешка материјална ситуација у држави није променила, рекао је председник Спасовић. Он је срдачно захвалио храбрим суграђанима наводећи да и они као обични људи, које срећемо у свакодневном животу, одражавају дух града Пожаревца који се може подичити и таквим величинама као што су били Милена Павловић Барили, Миливоје Живановић и многе друге личности. -Они нас инспиришу јер на делу показују да се зло и криминал могу спречити у појединачним делима, истакао је Спасовић истичући да су лојални суграђани овим својим подвигом људима у Србији као и читавом свету показали какви су пожаревљани људи.

Директор листа „Данас“, Душан Митровић, је истакао веома добру сарадњу са градом Пожаревцом и најавио још експанзивнији наступ ове медијске куће и посебно недељног подлистка „Браничево данас“ у читавом Браничевском округу.

Са доделе признања

Са доделе признања

Са доделе признања

Са доделе признања

Са доделе признања

Са доделе признања

Са доделе признања

Са доделе признања

“Chestnut men” to prevent robbers

President of the Assembly of Pozarevac, Spasović Bane and his associates organized a reception in the grand salon of the city buildings for our brave fellow Nasser and Abazi Milica Colic, which handed the award for civil manifested loyalty and recognition for media coverage of their enterprise, and thus far has successful cooperation, was awarded to Dusan Mitrovic, director of the newspaper “Today”.

Са доделе признања
Naser Abazi, who affectionately fellow they call “chestnut men” who Požarevljani known as a seller of roasted chestnuts, became known throughout Serbia for his courageous undertaking. In fact, recently in the city center, near the building of the department store, an armed robber attacked the clerk Milicu Colic in the kiosk and took her all the money from the cash register. Frightened saleswoman could not prevent the robbery but he has started to cry out, when Nasser responded immediately. He left his oven with chestnuts and ran after the thief. He managed to catch up with him, and strike the land with the help of a man at a nearby cafe retain until he came to the aid of the police officer.

-Their Courage reminds us that people are willing to help one another in distress still around us and them difficult financial situation in the country has not changed, said the President Spasović. He warmly thanked the courageous citizens stating that they like ordinary people that we encounter in everyday life, reflecting the spirit of Pozarevac, which can be proud of and such sizes as they were Milena Pavlović Barili, Milivoje Zivanovic and many other personalities. -They Inspire us as part of the show to be evil and crime can be prevented in individual works, said Spasović noting that these loyal citizens exploit their people in Serbia and taught the world what the people in Pozarevac.

The director of the newspaper “Today”, Dusan Mitrovic, stressed the good cooperation with the city of Pozarevac and announced more expansive performance of the media and especially the weekly supplements “Branicevo today” in the whole Branicevo.

Са доделе признања

Са доделе признања

Са доделе признања

Са доделе признања

Подели са другима: Facebook Twitter