Почетак » Актуелно » О Граду
 

Признања КПЗ најзаслужнијимаAcknowledgements OCA most deserving

Културно просветна заједница Пожаревца организовала је свечаност у Градском здању где су додељене повеље културе најистакнутијим појединцима који су у текућој години дали значајан допринос афирмацији у области културе. Овом свечаном чину присуствовао је и градоначелник Пожаревца, Миомир Илић, са сарадницима. Одлука о добитницима овог угледног признања донета је на седници Председништва КПЗ града Пожаревца.

Награђени

Награђени

 

Награђени појединци су у протеклом периоду својим радом, значајно утицали на унапређивање, развој и афирмацију културе нашег града. а ево и образложења.

Милена Арсић, професор солфеђа у Школи за основно и музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу.

Братислав Бата Голић, власник и уредник Културно-издавачког центра „Српска кућа“ из Пожаревца.

Снежана Милисављевић, професорка биологије у О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу.

Жељко Јовановић је запажени филмски аутор.Cultural and Educational Community Pozarevac organized a ceremony in the City building where the charters granted to culture the most prominent individuals in the current year made a significant contribution to the promotion in the field of culture. This event was also attended by the Mayor of Pozarevac Miomir Ilic and his associates. The decision on the winners of this prestigious acknowledgment was made at the session of the Presidium of the penitentiary Pozarevac.

Награђени

Awarded

Winning individuals have in the past with their work significantly influenced the improvement, development and promotion of the culture of our city. and here’s the explanation.

Milena Arsić, solfeggio professor at the School for elementary music education and “Stevan Mokranjac” in Pozarevac.

Bratislav Bata Golic, owner and editor of the cultural and publishing center “Serbian house” from Pozarevac.

Snezana Milisavljević, professor of biology at elementary school “Dositej Obradovic” in Pozarevac.

Zeljko Jovanovic noted filmmaker.

Подели са другима: Facebook Twitter