Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Prodaja upotrebljavanih službenih vozilaSale of used official vehicles

PRODAJA UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH VOZILA U

VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA U POSTUPKU NEPOSREDNE POGODBE

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje upotrebljavanih službenih putničkih vozila Gradske uprave grada Požarevca, u skladu sa Odlukom Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-130/2014-1 od 18. jula 2014. godine  o pokretanju postupka prodaje upotrebljavanih službenih putničkih vozila putem javnog nadmetanja

O g l a š a v a

PRODAJU UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH  PUTNIČKIH VOZILA U

VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA POSTUPKOM NEPOSREDNE POGODBE

Podaci o vozilima:

– marka, godina proizvodnje:

1. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije:VX1128A0001099475; broj  motora:128A0641581233; godina proizvodnje: 2003; pređena km.  111240 km.

2. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije: VX1128A0001099594; broj motora:128A0641581252; godina proizvodnje 2003;  pređena km. 104270 km.

3. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije : VX1128A0001099608; broj motora: 128A0641581282; godina proizvodnje 2003, pređena km.   60967 km

4. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije:VX1128A0001099556; broj motora: 128A0641581302; godina proizvodnje 2003; pređena km.   76632 km

-Boja:  01 bela (sva vozila)

– Broj mesta za sedenje: 5 (sva vozila)

– Pogonsko gorivo: BENZIN  98 (sva vozila)

– Zapremina motora: 1116 cm3 (sva vozila)

-Masa: 835 kg. (sva vozila)

– Snaga motora: 40.5 KW (sva vozila)

-Sva četiri vozila su odjavljena i nisu tehnički pregledana.

Vozila se prodaju u viđenom stanju.

Početni iznos pojedinačne kupoprodajne cene za svako vozilo  je 94.572,00 dinara po Zapisniku o proceni vrednosti upotrebljavanog vozila koji je overilo Ministarstvo finansija, Poreska uprava Filijala Požarevac, broj: 080-54-00-0065/2014 od 17.7.2014. godine.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica i to: pravna lica, preduzetnici i fizička lica.

Uredna prijava za neposrednu pogodbu treba da sadrži:

-zahtev za učešće u postupku neposredne pogodbe;

-fotokopiju lične karte;

-rešenje  upisu u registar privrednih subjekata za pravna lica i preduzetnike;

-uplata depozita u iznosu od 10% od navedene cene na račun br. 840-705804-32

model 97, poziv na br. 52-080

Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Požarevca, Komisiji za pokretanje postupka otuđenja službenih putničkih vozila, u javnoj svojini Gradske uprave grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

 „PRIJAVA NA KONKURS ZA  KUPOVINU UPOTREBLjAVANOG SLUŽBENOG PUTNIČKOG VOZILA U VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA“

Obrazac Prijave na Konkurs   i  Izjave može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Rok za prijavljivanje na konkurs  je 8 dana od dana objavljivanja u listu “Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Kriterijum za ocenu ponuda je najviša ponuđena cena.

Učesnik koji pobedi u postupku neposredne pogodbe  dužan je da najkasnije  u roku od 10 dana od dana sprovedenog postupka zaključi Ugovor o kupoprodaji, isplati ugovorenu cenu i preuzme auto, u protivnom depozit neće biti vraćen.

Naknadne reklamacije se ne prihvataju.

Sve troškove snosi kupac.

Vozila se mogu videti dana 22.10. (sreda), 23.10. (četvrtak), i 24.10. (petak) 2014. godine od 8,00 do 10,00 časova, na prostoru Gradske uprave grada Požarevca  – javiti se na kontakt telefon  – Goran Jovanović –  064-89-18-170.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca,  na telefon broj 064-89-18-170.

U Požarevcu, dana 21. oktobra 2014. godine

 

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE LICITACIJE ZA

OTUĐENjE UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH PUTNIČKIH  VOZILA

 Prodaja upotrebnjavanih službenih vozila

Download Prijava – fizička lica

Download Izjava – fizička lica

Download Priajva – pravna lica

Download Izjava – pravna lica

PRODAJA UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH VOZILA U

VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA U POSTUPKU NEPOSREDNE POGODBE

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje upotrebljavanih službenih putničkih vozila Gradske uprave grada Požarevca, u skladu sa Odlukom Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-130/2014-1 od 18. jula 2014. godine  o pokretanju postupka prodaje upotrebljavanih službenih putničkih vozila putem javnog nadmetanja

O g l a š a v a

PRODAJU UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH  PUTNIČKIH VOZILA U

VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA POSTUPKOM NEPOSREDNE POGODBE

Podaci o vozilima:

– marka, godina proizvodnje:

1. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije:VX1128A0001099475; broj  motora:128A0641581233; godina proizvodnje: 2003; pređena km.  111240 km.

2. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije: VX1128A0001099594; broj motora:128A0641581252; godina proizvodnje 2003;  pređena km. 104270 km.

3. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije : VX1128A0001099608; broj motora: 128A0641581282; godina proizvodnje 2003, pređena km.   60967 km

4. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije:VX1128A0001099556; broj motora: 128A0641581302; godina proizvodnje 2003; pređena km.   76632 km

-Boja:  01 bela (sva vozila)

– Broj mesta za sedenje: 5 (sva vozila)

– Pogonsko gorivo: BENZIN  98 (sva vozila)

– Zapremina motora: 1116 cm3 (sva vozila)

-Masa: 835 kg. (sva vozila)

– Snaga motora: 40.5 KW (sva vozila)

-Sva četiri vozila su odjavljena i nisu tehnički pregledana.

Vozila se prodaju u viđenom stanju.

Početni iznos pojedinačne kupoprodajne cene za svako vozilo  je 94.572,00 dinara po Zapisniku o proceni vrednosti upotrebljavanog vozila koji je overilo Ministarstvo finansija, Poreska uprava Filijala Požarevac, broj: 080-54-00-0065/2014 od 17.7.2014. godine.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica i to: pravna lica, preduzetnici i fizička lica.

Uredna prijava za neposrednu pogodbu treba da sadrži:

-zahtev za učešće u postupku neposredne pogodbe;

-fotokopiju lične karte;

-rešenje  upisu u registar privrednih subjekata za pravna lica i preduzetnike;

-uplata depozita u iznosu od 10% od navedene cene na račun br. 840-705804-32

model 97, poziv na br. 52-080

Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Požarevca, Komisiji za pokretanje postupka otuđenja službenih putničkih vozila, u javnoj svojini Gradske uprave grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

 „PRIJAVA NA KONKURS ZA  KUPOVINU UPOTREBLjAVANOG SLUŽBENOG PUTNIČKOG VOZILA U VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA“

Obrazac Prijave na Konkurs   i  Izjave može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Rok za prijavljivanje na konkurs  je 8 dana od dana objavljivanja u listu “Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Kriterijum za ocenu ponuda je najviša ponuđena cena.

Učesnik koji pobedi u postupku neposredne pogodbe  dužan je da najkasnije  u roku od 10 dana od dana sprovedenog postupka zaključi Ugovor o kupoprodaji, isplati ugovorenu cenu i preuzme auto, u protivnom depozit neće biti vraćen.

Naknadne reklamacije se ne prihvataju.

Sve troškove snosi kupac.

Vozila se mogu videti dana 22.10. (sreda), 23.10. (četvrtak), i 24.10. (petak) 2014. godine od 8,00 do 10,00 časova, na prostoru Gradske uprave grada Požarevca  – javiti se na kontakt telefon  – Goran Jovanović –  064-89-18-170.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca,  na telefon broj 064-89-18-170.

U Požarevcu, dana 21. oktobra 2014. godine

 

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE LICITACIJE ZA

OTUĐENjE UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH PUTNIČKIH  VOZILA

 Prodaja upotrebnjavanih službenih vozila

Download Prijava – fizička lica

Download Izjava – fizička lica

Download Priajva – pravna lica

Download Izjava – pravna lica

Podeli sa drugima: Facebook Twitter