Почетак » Обавештења » О Граду
 

Продаја употребљаваних службених возилаSale of used official vehicles

ПРОДАЈА УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА У

ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за отуђење употребљаваних службених путничких возила Градске управе града Пожаревца, у складу са Одлуком Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-130/2014-1 од 18. јула 2014. године  о покретању поступка продаје употребљаваних службених путничких возила путем јавног надметања

О г л а ш а в а

ПРОДАЈУ УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ  ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У

ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОСТУПКОМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

Подаци о возилима:

– марка, година производње:

1. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије:VX1128A0001099475; број  мотора:128А0641581233; година производње: 2003; пређена км.  111240 км.

2. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије: VX1128A0001099594; број мотора:128A0641581252; година производње 2003;  пређена км. 104270 км.

3. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије : VX1128A0001099608; број мотора: 128A0641581282; година производње 2003, пређена км.   60967 км

4. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије:VX1128A0001099556; број мотора: 128A0641581302; година производње 2003; пређена км.   76632 км

-Боја:  01 бела (сва возила)

– Број места за седење: 5 (сва возила)

– Погонско гориво: БЕНЗИН  98 (сва возила)

– Запремина мотора: 1116 cm3 (сва возила)

-Маса: 835 кг. (сва возила)

– Снага мотора: 40.5 КW (сва возила)

-Сва четири возила су одјављена и нису технички прегледана.

Возила се продају у виђеном стању.

Почетни износ појединачне купопродајне цене за свако возило  је 94.572,00 динара по Записнику о процени вредности употребљаваног возила који је оверило Министарство финансија, Пореска управа Филијала Пожаревац, број: 080-54-00-0065/2014 од 17.7.2014. године.

Право учешћа имају сва заинтересована лица и то: правна лица, предузетници и физичка лица.

Уредна пријава за непосредну погодбу треба да садржи:

-захтев за учешће у поступку непосредне погодбе;

-фотокопију личне карте;

-решење  упису у регистар привредних субјеката за правна лица и предузетнике;

-уплата депозита у износу од 10% од наведене цене на рачун бр. 840-705804-32

модел 97, позив на бр. 52-080

Пријаву на конкурс у затвореној коверти доставити на адресу: Градска управа града Пожаревца, Комисији за покретање поступка отуђења службених путничких возила, у јавној својини Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, са назнаком:

 „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА  КУПОВИНУ УПОТРЕБЉАВАНОГ СЛУЖБЕНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“

Образац Пријаве на Конкурс   и  Изјаве може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс  је 8 дана од дана објављивања у листу “Реч народа“ и на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће бити разматрана.

Критеријум за оцену понуда је највиша понуђена цена.

Учесник који победи у поступку непосредне погодбе  дужан је да најкасније  у року од 10 дана од дана спроведеног поступка закључи Уговор о купопродаји, исплати уговорену цену и преузме ауто, у противном депозит неће бити враћен.

Накнадне рекламације се не прихватају.

Све трошкове сноси купац.

Возила се могу видети дана 22.10. (среда), 23.10. (четвртак), и 24.10. (петак) 2014. године од 8,00 до 10,00 часова, на простору Градске управе града Пожаревца  – јавити се на контакт телефон  – Горан Јовановић –  064-89-18-170.

Све додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца,  на телефон број 064-89-18-170.

У Пожаревцу, дана 21. октобра 2014. године

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА

ОТУЂЕЊЕ УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ  ВОЗИЛА

 Продаја употребњаваних службених возила

Download Пријава – физичка лица

Download Изјава – физичка лица

Download Приајва – правна лица

Download Изјава – правна лица

ПРОДАЈА УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА У

ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за отуђење употребљаваних службених путничких возила Градске управе града Пожаревца, у складу са Одлуком Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-130/2014-1 од 18. јула 2014. године  о покретању поступка продаје употребљаваних службених путничких возила путем јавног надметања

О г л а ш а в а

ПРОДАЈУ УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ  ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У

ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОСТУПКОМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

Подаци о возилима:

– марка, година производње:

1. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије:VX1128A0001099475; број  мотора:128А0641581233; година производње: 2003; пређена км.  111240 км.

2. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије: VX1128A0001099594; број мотора:128A0641581252; година производње 2003;  пређена км. 104270 км.

3. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије : VX1128A0001099608; број мотора: 128A0641581282; година производње 2003, пређена км.   60967 км

4. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије:VX1128A0001099556; број мотора: 128A0641581302; година производње 2003; пређена км.   76632 км

-Боја:  01 бела (сва возила)

– Број места за седење: 5 (сва возила)

– Погонско гориво: БЕНЗИН  98 (сва возила)

– Запремина мотора: 1116 cm3 (сва возила)

-Маса: 835 кг. (сва возила)

– Снага мотора: 40.5 КW (сва возила)

-Сва четири возила су одјављена и нису технички прегледана.

Возила се продају у виђеном стању.

Почетни износ појединачне купопродајне цене за свако возило  је 94.572,00 динара по Записнику о процени вредности употребљаваног возила који је оверило Министарство финансија, Пореска управа Филијала Пожаревац, број: 080-54-00-0065/2014 од 17.7.2014. године.

Право учешћа имају сва заинтересована лица и то: правна лица, предузетници и физичка лица.

Уредна пријава за непосредну погодбу треба да садржи:

-захтев за учешће у поступку непосредне погодбе;

-фотокопију личне карте;

-решење  упису у регистар привредних субјеката за правна лица и предузетнике;

-уплата депозита у износу од 10% од наведене цене на рачун бр. 840-705804-32

модел 97, позив на бр. 52-080

Пријаву на конкурс у затвореној коверти доставити на адресу: Градска управа града Пожаревца, Комисији за покретање поступка отуђења службених путничких возила, у јавној својини Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, са назнаком:

 „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА  КУПОВИНУ УПОТРЕБЉАВАНОГ СЛУЖБЕНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“

Образац Пријаве на Конкурс   и  Изјаве може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс  је 8 дана од дана објављивања у листу “Реч народа“ и на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће бити разматрана.

Критеријум за оцену понуда је највиша понуђена цена.

Учесник који победи у поступку непосредне погодбе  дужан је да најкасније  у року од 10 дана од дана спроведеног поступка закључи Уговор о купопродаји, исплати уговорену цену и преузме ауто, у противном депозит неће бити враћен.

Накнадне рекламације се не прихватају.

Све трошкове сноси купац.

Возила се могу видети дана 22.10. (среда), 23.10. (четвртак), и 24.10. (петак) 2014. године од 8,00 до 10,00 часова, на простору Градске управе града Пожаревца  – јавити се на контакт телефон  – Горан Јовановић –  064-89-18-170.

Све додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца,  на телефон број 064-89-18-170.

У Пожаревцу, дана 21. октобра 2014. године

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА

ОТУЂЕЊЕ УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ  ВОЗИЛА

 Продаја употребњаваних службених возила

Download Пријава – физичка лица

Download Изјава – физичка лица

Download Приајва – правна лица

Download Изјава – правна лица

Подели са другима: Facebook Twitter